Dascăli mureșeni: OVIDIU BÂRSAN

„Autoritate are cel care te sporește, te adeverește, ca mama pe copil, profesorul pe elev, sufletul - corpul… De învățat înveți multe și de la toți. Dar profesor nu e decât cel care te învață să înveți."

(Constantin Noica)

Cuvintele lui Noica învie în conștiințele noastre adevărul că suntem, în bună măsură, suma întâlnirilor cu cei ce ne-au scos din penumbra neștiinței, ne-au descâlcit nodurile existenței și nu ne-au lăsat apoi de izbeliște, drept pradă subînțelesurilor vieții, ci ne-au oferit bucuria palpitului existențial, chimia vieții și iradierea, deloc nocivă, cu microbul culturii. Cu alte cuvinte, pricepem că fără ei, precupeții culturii de cancelarie școlară, ne-ar fi greu să fim și să ne exprimăm pe înțelesul tuturor, dar nici n-am avea la activ gramatica învățării. Așa se face că, din rândul dascălilor mureșeni, îl vom evoca în cele ce urmează pe părintele profesor Ovidiu Bârsan.

S-a născut la data de 22 iunie 1978, în municipiul Târgu-Mureș, în familia Bârsan, părinții Susana și Dumitru sădind în sufletul copilului sămânța bunei viețuiri și grăuntele credinței în Dumnezeu. Parcursul școlar a debutat pentru părintele Ovidiu Bârsan la Școala Generală Nr. 8 din Târgu- Mureș, azi Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza", unde a urmat studii primare și gimnaziale, bucurându-se de dascăli carismatici și o atentă inițiere în tainele științelor. În anul 1992 a început periplul formării teologice prin frecventarea cursurilor Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion Ștefan" din Alba Iulia pe care le-a încheiat în anul 1997. A fost o perioadă de inițiere și definire în dobândirea cunoștințelor teologice, dar și o încercare de valorificare a acestora în viața de zi cu zi. Toate acestea și-au găsit continuitatea și aprofundarea la Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția pastorală, din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ale cărei cursuri le-a urmat între anii 1997-2001 și pe care le-a absolvit ca licențiat în Teologie pastorală. Parcursul formator al conștiinței teologice a viitorului preot nu s-a oprit aici, ci a continuat cu studiile aprofundate de Master (2001-2002) la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna" din Sibiu, secția Teologie practică.

În iulie 2002 s-a căsătorit cu Renata Maria, economist de profesie, și se bucură împreună de cei doi copii minunați dăruiți de Dumnezeu: Alexia Teodora și Sofian Bogdan. În același an primește hirotonia întru preot la Mânăstirea Recea, județul Mureș, și începe misiunea preoțească în Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Sâncraiu de Mureș, unde slujește și în prezent.

Toamna anului 2002 debutează pentru părintele Ovidiu cu admiterea la cursurile de doctorat, specialitatea Teologie Liturgică, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna" a Universității „Lucian Blaga" din Sibiu. Pentru pregătirea doctoratului a întreprins trei stagii de documentare științifică, după cum urmează: 1998 - stagiu de cercetare bibliografică și aprofundarea limbii franceze la Mănăstirea Benedictină din En Calcat, Dourgne, Franța; 2005 - stagiu de documentare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Athena; 2007 - stagiu de documentare la Institutul Pontifical Oriental din Roma. În urma acestor susținute documentări, în anul 2010, la 21 decembrie, obține titlul de Doctor în Teologie (Specialitatea Teologie Liturgică și Artă creștină), avându-l ca îndrumător științific pe IPS prof. univ. dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, și prezentând drept disertație doctorală lucrarea intitulată: „Rânduiala Utreniei - Studiu istoric, liturgic și teologic".

Așa cum s-a arătat și în primul comunicat remis presei, încă de la momentul preluării mandatului de inspector școlar general, s-a făcut o evaluare a stadiului activităților din I.Ș.J. Mureș și s-au configurat soluții legale pentru urgențe și proiecte de activități pe termen mediu și lung, care să conducă spre o reală schimbare pozitivă a sistemului educațional mureșean, atât de necesară.

Între priorități s-a situat asigurarea unei reale transparențe informaționale și decizionale și implicarea concretă a partenerilor educaționali în luarea deciziilor de interes major pentru beneficiarii sistemului de învățământ.

S-a urmărit, în primul rând, deblocarea situațiilor de criză: plata salariilor pentru personalul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș, plata salariilor pentru personalul I.Ș.J. Mureș. S-a restabilit funcționarea legală a Consiliului de administrație al I.Ș.J. Mureș. În repetate rânduri, s-a semnalat Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice constatarea unor încălcări anterioare ale prevederilor legale în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct și s-a gestionat repararea neregulilor constatate la nivelul instituției, la preluarea și pe parcursul mandatului. Au avut loc întâlniri cu părinții elevilor și cu cadrele didactice care au semnalat abuzuri și s-au făcut demersuri pentru rezolvarea problemelor apărute în sistemul de educație mureșean.

Între primele acțiuni întreprinse s-au înscris cele în legătură cu situația Liceului Teologic Romano-Catolic, în relație cu care, încă de la începutul lunii noiembrie 2016, se desfășoară o cercetare de către DNA, situație fără precedent în istoria învățământului mureșean.

Apetența pentru carte și studiu s-a concretizat și prin publicarea a numeroase articole și eseuri în revistele teologice bisericești și în presa locală, precum și prin numeroasele cuvântări rostite în diferite prilejuri (lansări de carte, predici și cateheze radiofonice la Radio Târgu-Mureș etc.), dar și prin intermediul conferințelor susținute.

Debutează la catedra școlară în anul 2001, când revine cu mare plăcere ca profesor suplinitor al Catedrei de Religie la școala care l-a format dintru început, anume Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza". Între anii 2002-2004 îl regăsim la Gimnaziul „Europa" din Târgu-Mureș ca preot profesor de Religie, bucurându-se de frumoasele și talentatele generații de elevi, în care a căutat cu perseverență și pasiune să sădească și să crească dragostea de Dumnezeu și semeni a tinerilor. Traiectul profesoral al părintelui Bârsan a continuat, apoi, cu prezența sa în mijlocul elevilor de la Liceul de Artă din Târgu-Mureș, în perioada 2004-2007, când a încercat cu multă atenție să strecoare în sufletele sensibile ale viitorilor artiști plasticieni și muzicieni „arta" de a fi un bun creștin, înnobilat de o credință fermă în Dumnezeu, dar și de o cunoaștere pe măsura credinței.

După câțiva ani de întrerupere a parcursului profesoral, revine în rândul dascălilor în anul 2016 la Catedra de Religie a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian", unde activează și în prezent. Redescoperirea bucuriei de a lucra cu tinerii pe tărâmul provocator al Religiei s-a îmbinat minunat cu spiritul doritor de prietenie, noi cunoștințe și limpeziri sufletești al elevilor din Papiu.

Crezul părintelui profesor Ovidiu Bârsan este acela de a oferi tinerimii din școlile noastre șansa de a descoperi civilizația libertății, iubirii, credinței în Dumnezeu și moderației, plasate dincolo de orice aproximații și note de cabotinism. Orice periferizare a culturii și a credinței în Dumnezeu se va solda cu o generație de prost-gust, care va sugera decadența prin agnosticism, iar restilizarea ei prin educație creștină și cunoaștere științifică va trebui să devină imperativul profesorului de mâine.

Lasă un comentariu