Între 1 şi 30 martie 2017, SESIUNE ONLINE PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR CULTURALE!

Distribuie pe:

Firmele şi persoanele fizice autorizate (PFA) pot depune, în perioada 1 - 30 martie 2017, proiecte culturale, în sesiunea de finanţare lansată de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).

Sunt eligibile proiectele ce vizează arii precum teatrul, dansul, artele vizuale şi educaţia prin cultură, promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material şi patrimoniu cultural imaterial, iar plafonul maxim pentru proiecte este stabilit la 75.000 de lei.

La momentul depunerii proiectului, solicitanţii trebuie să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local şi să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Plafoanele maxime pentru proiecte sunt stabilite la 75.000 de lei, în cazul proiectele ce privesc arte vizuale, dans, muzică sau teatru, şi la 50.000 de lei - în cazul celorlalte arii tematice.

Pentru ca o ofertă culturală să fie elgibilă, solicitantul trebuie să asigure din surse proprii sau atrase o cofinanţare în cuantum de cel puţin 10% din bugetul propus, AFCN putând acorda până la maximum 90% din bugetul unui proiect.

Operatorii culturali trebuie să completeze formularul online, pe care îl accesează, pornind de la butonul logare la www.afcn.ro, şi să încarce în aplicaţia de finanţare documentaţia solicitată.

Informaţiile pot fi completate doar în limba română. 

Lasă un comentariu