AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

Distribuie pe:

Prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.247/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 21 februarie 2017, au fost stabilite metodologia şi calendarul privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2017 - 2018.

Conform actului normativ, părinţii sunt obligaţi să îşi înscrie copiii la clasa pregătitoare, dacă aceştia împlinesc vârsta de şase ani până la data de 31 august 2017 inclusiv.

Totuşi, în clasa pregătitoare, pot fi înscrişi şi copiii care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017, cu condiţia ca dezvoltarea lor psihosomatică să fie corespunzătoare. În acest caz, părinţii trebuie să depună o cerere la centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, iar evaluarea se desfăşoară, potrivit calendarului, în perioada 22 februarie - 14 martie 2017.

Părinţii pot depune cererile de înscriere, atât la sediul unităţii de învăţământ, cât şi online, în perioada 27 februarie - 16 martie 2017, iar din 17 martie comisia naţională se va ocupa cu analizarea cererilor şi cu repartizarea copiilor la şcolile şi clasele pregătitoare corespunzătoare.

După prioritatea la repartizare, în primă fază, sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat asta prin cererea de înscriere, iar în a doua fază sunt procesate cererile părinţilor care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere. În final, sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală, dar nu au fost înmatriculaţi, din lipsă de locuri.

În perioada 22 - 23 martie 2017, la sediile şcolilor, pe site-urile acestora şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene, vor apărea listele cu copiii înscrişi, precum şi numărul de locuri libere şi lista cu cei care au rămas neînscrişi.

Copiii care au rămas neînscrişi din diferite motive vor fi repartizaţi pe locurile libere disponibile, conform unei proceduri speciale de repartiţie, caz în care părinţii trebuie să completeze, în perioada 24 - 30 martie 2017, o nouă cerere de înscriere, pentru ocuparea unuia dintre locurile disponibile.

Pe 6 aprilie 2017, se vor afişa listele finale cu copiii înscrişi la clasa pregătitoare.

Dacă şi după această dată rămân copii care nu au fost înscrişi încă la nicio şcoală, până pe 13 aprilie, inspectoratele şcolare vor soluţiona cererile de înscriere a acestor copii, avându-se în vedere principiul interesului superior al copilului. 

Lasă un comentariu