Iuliu Şerbănuţiu şi contemporanii săi, evocaţi la Solovăstru

Distribuie pe:

Joi, 23 martie 2017, de la ora 16,00, în localitatea Solovăstru, a avut loc o activitate culturală menită să cinstească şi să evoce personalitatea lui Iuliu Şerbănuţiu, originar din Solovăstru, precum şi a contemporanilor şi prietenilor săi. Evenimentul a fost organizat de Primăria Comunei Solovăstru, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin şi Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI.

De la ora 16,00, la monumentul eroilor din Solovăstru, după intonarea Imnului naţional al României, s-a săvârşit o slujbă religioasă de pomenire în memoria eroului Iuliu Şerbănuţiu şi a tuturor eroilor de pe acele meleaguri căzuţi pentru demnitatea şi unitatea poporului român, rânduială liturgică săvârşită de un sobor de preoţi format din: pr. Vasile Chiorean din Reghin-Iernuţeni, pr. Vasile Fărcaş din Jabeniţa şi pr. Adrian Ganea din Solovăstru. Apoi s-au depus coroane de flori din partea Primăriei comunei Solovăstru.

Apoi, la Căminul cultural din Solovăstru, a avut loc Simpozionul intitulat „Iuliu Şerbănuţiu şi contemporanii săi ". Acest eveniment cultural s-a bucurat de prezenţa unui public numeros, fiind prezenţi: profesori, preoţi, publicişti, iubitori de cultură, de neam şi ţară. În cadrul acestui simpozion au susţinut alocuţiuni şi comunicări: Chirilă Ilie Tătar, primarul comunei Solovăstru, prof. Ioan Baciu din Solovăstru, dr. Emil Făgărăşan, părintele Vasile Chiorean, dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, scriitorul Ilie Frandăş, prof. Ioan Torpan, general maior Gheorghe Popa, prof. dr. Florin Bengean, care a fost şi moderatorul întregii manifestări culturale. În cadrul activităţii culturale a fost vizionat şi un film documentar referitor la crâncenele lupte de la Stalingrad - Cotul Donului.

A fost o manifestare culturală de înaltă ţinută, desfăşurată sub semnul profesionalismului, al emoţiei, al aducerii aminte de cei de dinaintea noastră care permanent au făcut cinste şi onoare neamului românesc. Bineînţeles, în centrul acestui eveniment cultural s-a aflat figura emblematică a eroului Iuliu Şerbănuţiu din Solovăstru, cel care şi-a dat viaţa pentru ţară în mod tragic în crâncenele lupte de la Cotul Donului din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Desigur, cartea neamului nostru ne arată pilde de eroism ale înaintaşilor, pentru apărarea pământului strămoşesc de cotropitori străini, pentru împlinirea idealului de unitate naţională şi dreptate socială. Cartea neamului nostru este plină de fapte de eroism al celor mai buni fii ai patriei, al maselor populare în lupta lor pentru eliberare şi pentru dreptate socială, pentru dreptul de a se bucura de roadele muncii lor. Cartea neamului nostru, de multe ori, s-a scris cu litere de sânge. La vremuri de răscruce, românii au luptat până la jertfa supremă, şi-au apărat glia strămoşească pe care au sfinţit-o cu scump sângele lor. Şi Iuliu Şerbănuţiu s-a jertfit până la sacrificiul suprem, şi încă în chip dramatic, pentru ţară şi pentru neamul românesc.

În sufletul lui Iuliu Şerbănuţiu a încăput întreg neamul nostru românesc, cu suferinţele, cu greutăţile şi cu multele sale necazuri abătute asupra sa. În sufletul şi în inima sa, s-au împreunat puterea de jertfă, sacrifiul dus până la martiriu, cu dragostea de Dumnezeu, de Biserica cea sfântă şi de neamul nostru românesc. A călcat aspru pe pâmântul nedreptăţilor făcute neamului său. În glasul său a răsunat glasul norodului românesc. În fiinţa lui s-a înveşmântat acea neprefăcută înfăţişare neaoşă a Naţiei. Viaţa lui Iuliu Şerbănuţiu a fost în întregime închinată ţării sale şi credinţei străbune. El se înfăţişează ca un cruciat care este sortit să se jertfească. A cunoscut toate amărăciunile luptei pentru sfânta cauză a neamului românesc. Viaţa lui e un imn al iubirii de neam.

Eroul Iuliu Şerbănuţiu rămâne în con-tinuare să trăiască mai departe ca un simbol, să strălucească în zările de viitor ale neamului ca un exemplu şi un îndreptar.

Iuliu Şerbănuţiu, prin sacrificiul său, a îmbrăcat veşmântul jertfei supreme şi haina eroului. Prin rolul său istoric, şi-a câştigat laurii nemuririi. Pentru vrednicia faptelor sale, se cuvine să-i aducem cinstea, lauda şi recunoştinţa noastră a urmaşilor, a celor ce simţim româneşte, a celor ce ne preţuim istoria.

Lasă un comentariu