Proiect: PÂNĂ LA 450.000 DE LEI NERAMBURSABILI, PENTRU TABERE ŞCOLARE DE PROTEJARE A MEDIULUI

Ministerul Mediului a pregătit un ordin de ministru referitor la aprobarea ghidului de finanţare a programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, prin care organizaţiile neguvernamentale, înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, unităţile şi instituţiile de învăţământ şi unităţile administrativ-teritoriale pot solicita ajutor nerambusabil de maximum 450.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro).

Principala condiţie de eligibilitate este ca solicitanţii să aibă înscris în actul de înfiinţare (act constitutiv, statut, proces-verbal de înfiinţare) prevederi referitoare la protecţia mediului.

Totodată, solicitanţii sunt obligaţi să îşi asume faptul că nu vor desfăşura activităţi economice (ca o consecinţă a implementării proiectului), pe durata de viaţă a activelor finanţate.

Prin acest program de finanţare, se va susţine organizarea de excursii şi tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi, cu scopul educaţiei şi conştientizării privind gestionarea deşeurilor, fiind eligibile următoarele cheltuieli specifice: transportul preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la taberele şi excursiile organizate prin acest program de finanţare; cazarea şi masa (în limita unui plafon maxim de 150 de lei pe zi pe participant); achiziţia echipamentului necesar organizării taberelor şi excursiilor (saci de dormit, corturi, izoprene, lanterne etc); taxe de campare; plata instructorilor certificaţi; achiziţia de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ (mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc etc); realizarea de materiale inscripţionate (pixuri, şepci, tricouri, rucsacuri etc).

TVA-ul aferent cheltuielilor menţionate reprezintă o cheltuială eligibilă, însă numai dacă nu se va recupera prin alte mijloace. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiari din fonduri proprii.

Ajutorul financiar nerambusabil va funcţiona sub forma decontării cheltuielilor făcute din surse proprii de către beneficiari, iar încasarea ajutorului nerambursabil va fi posibilă în baza documentelor justificative pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Pentru a primi acest ajutor nerambusabil, solicitanţii trebuie să pregătească un proiect şi să depună documentaţia necesară la Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

După verificarea dosarelor, acordarea fondurilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. 

Lasă un comentariu