S-a redus norma minimă pentru sămânţa de sfeclă de zahăr

Distribuie pe:

Norma minimă pentru sămânţa de sfeclă de zahăr pentru anul 2017 este de 0,9 UG/ha (faţă de 1,2 UG/ha, cât era anul trecut). Măsura a fost stabilită prin Anexa 4 a Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, actualizat.

Conform articolului 50 al aceluiaşi document, sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor activi care: deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până în 1 octombrie a anului în curs. Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal de constatare, semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. O altă condiţie se referă la dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până în 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierul trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă, Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea ,,sămânţă admisă pentru însămânţare", Buletinul de analiză oficială cu menţiunea ,,Necesar propriu" şi ,,Interzisă comercializarea", documentul de calitate şi conformitate al furnizorului, orice alt document echivalent actelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă, conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate ori adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent.

Lasă un comentariu