Multinaționalele din România sunt obligate să ofere informații fiscale!

Distribuie pe:

În scopul combaterii evaziunii fiscale și asigurării unui schimb de informații între țări, în Monitorul Oficial nr. 438, din 13 iunie a.c.,a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin care sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească multinaționalele rezidente fiscal în România pentru a raporta informații fiscale referitoare la venituri, profit sau pierderi, capital declarat, profit nedistribuit sau numărul de salariați și imobilizările corporale.

Mai exact, în ceea ce privește identificarea fiecărei entități din grupul de întreprinderi multinaționale, aceasta se va realiza cu precizarea rezidenței fiscale și natura principalelor activități, prin grup de întreprinderi multinaționale înțelegându-se orice grup care include două sau mai multe întreprinderi a căror rezidență fiscală se află în jurisdicții diferite sau care include o întreprindere cu rezidența fiscală într-o jurisdicție, dar care este impozabilă în altă jurisdicție pentru activitatea desfășurată prin intermediul unui sediu permanent și care nu este un grup de întreprinderi multinaționale exclus.

„Termenul de depunere a raportului pentru fiecare țară în parte este de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale, iar transmiterea rapoartelor între autoritatea competentă din România și celelalte autorități fiscale se realizează în termen de 15 luni de la ultima zi a anului fiscal al grupului de întreprinderi multinaționale pentru fiecare țară în parte.

România poate utiliza informațiile din raport pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale și pentru analiza prețurilor de transfer, evaluarea riscurilor legate de prețurile de transfer și alte riscuri aferente erodării bazei impozabile și transferului profiturilor.

Guvernul a adoptat noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale, prin reglementarea schimbului automat obligatoriu de informații din rapoartele pe care grupurile de întreprinderi multinaționale urmează să le depună în statul membru al societății mamă.

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/881 privind schimbul automat obligatoriu de informații fiscale, care asigură concurența loială între grupurile de întreprinderi multinaționale din Uniunea Europeană și cele din afara acesteia", explică Guvernul României, într-un comunicat de presă. 

Lasă un comentariu