Din nou la drum…

La invitația părintelui protopop Radu Culda din protopopiatul Câmpeni, membrii Cenaclului „Lumină Lină" au fost oaspeții bisericii ortodoxe române din orașul Baia de Arieș, al cărei părinte paroh este preotul Ștefan Godea. Vizita a inclus o seară petrecută la mănăstirea de maici Muncelu, cu hramul „Martirii Neamului" aflată în construcție, așezată pe un pinten de stâncă la poalele munților Macu și Mărgoaia. Concertul a avut loc imediat după slujbă, în prezența unui mare număr de credincioși, care s-au bucurat de un spectacol în care pricesnele, poezia și cântecul patriotic și-au aflat loc în sufletul și inima celor prezenți.

Cu acest prilej, părintele Doru Gheaja a ținut să-i dăruiască părintelui Cătălin Ilie Dumitrean, de ziua preacuvioșiei sale și a cenacliștilor ce constituie acest grup, o carte socotită monument al literaturii religioase și transilvănene: Noul Testament de la Bălgrad, o ediție critică ce a văzut lumina tiparului în anul 1988, la care a contribuit și poetul Adrian Păunescu, cel care a procurat, de la combinatul din Letea, hârtia specială, necesară tipăririi acestei cărți.

La final, părintele protopop Radu Culda le-a oferit oaspeților volumul cuprinzând monografia Băii de Arieș, în semn de prețuire pentru momentele de adâncă trăire spirituală oferite de membrii cenaclului, mulțumindu-le pentru prezența lor în aceste locuri încărcate de istorie.

Lasă un comentariu