Dascăli mureșeni: SILVIA TRUȚA

În drumul său spre ieșirea din Defileul Deda - Toplița, Mureșul scaldă cu apele sale comuna Deda, un loc binecuvântat de Dumnezeu pe Pământ. Într-o zi frumoasă de 16 decembrie 1957 s-a născut la Filea, așezare aflată la poalele Munților Gurghiu, profesoara de matematică Silvia Truța, născută Bândilă. Familia Ioan și Maria Bândilă, români de viță veche, gospodari de frunte ai satului, le-a insuflat dragostea pentru carte celor două fete ale lor: Silvia și Rodica.

După absolvirea studiilor primare și gimnaziale, o regăsim ca liceană la prestigiosul liceu de cultură generală din Deda și apoi studentă la Institutul de Învățământ Superior din Târgu-Mureș. În anul 1979, la absolvirea Facultății de matematică - fizică, este repartizată în județul Iași, iar după un an revine pe plaiurile natale, în mirifica așezare de pe valea Mureșului superior, Stânceni - Meștera, ca profesoară de matematică.

În timp, Silvia parcurge toate etapele perfecționării didactice, obținând examenul de definitivat în 1982; gradul didactic II în 1987 și gradul didactic I în anul 1992, cu media 10, susținând lucrarea metodico - științifică „Ecuații algebrice cu coeficienți reali". De asemenea, a participat la mai multe stagii de perfecționare profesională, făcând parte din Corpul Național de Experți din anul 2012. În calitate de profesor I, diriginte, responsabilă de comisii metodice sau o perioadă de 24 de ani, directoare coordonatoare, a contribuit substanțial la modernizarea școlilor din Stânceni, Meștera și Ciobotani, fiind răsplătită pentru activitatea sa rodnică cu aprecieri, scrisori de mulțumire, salarii de merit.

În relația profesor - elevi - părinți s-a bazat pe încredere, respect reciproc și dialog deschis, reușind realizarea unui climat școlar favorabil actului educațional spre mulțumirea și recunoștința colegilor și a comunității locale.

Elevii doamnei profesoare au paricipat la olimpiade școlare și la diferite alte concursuri unde au obținut rezultate frumoase. Este mândră că elevii săi sunt astăzi doctori, ingineri, profesori, sau că unii dintre ei îi sunt chiar colegi la aceeași școală.

S-a implicat și în activitățile extrașcolare, îndrumând elevii pe calea credinței străbune, a respectării tradițiilor și obiceiurilor românești și maghiare. A organizat împreună cu colectivul didactic pe care îl conducea o multitudine de activități culturale, artistice, sportive, excursii tematice pentru cunoașterea frumuseților patriei.

În calitate de consilier local, Primăria Stânceni a găsit în profesoara Silvia Truța un colaborator de nădejde, un exemplu de profesionalism, cu o ținută morală exemplară. Această colaborare a fost benefică pentru dezvoltarea instituțională a școlilor de pe raza comunei Stânceni.

Păstrează cu drag amintirea dascălilor săi: Mureșan Eugenia, Burduoază Silvia, Sircuță Bujor, care i-au influențat împlinirea profesională. Împlinirea se regăsește și în plan personal, astfel că Silvia împreună cu soțul său Emil formează o familie trainică și armonioasă.

Este conștientă că profesia de dascăl este o misiune nobilă, înălțătoare care solicită în permanență creativitate. Doamna profesoară consideră că munca este cea care te înnobilează, dar și ajutorul pe care îl dai semenilor pentru desăvârșirea lor profesională, lucru pe care Silvia îl face cu prisosință. Dacă ar fi să o ia de la capăt, ar urma același traseu profesional, deoarece misiunea de profesor de matematică este cea care o reprezintă și care i-a pătruns adânc în suflet.

 

Lasă un comentariu