,,Nihil Sine Deo" (,,Nimic fără Dumnezeu") Interlocutor: VANCEA Dorel Grigore, primarul comunei Șăulia

Comuna Șăulia se întinde pe o suprafață de 2.625 ha teren, astfel: 780 ha în intravilanul comunei și 1.845 ha, în extravilanul acesteia. Se situează în zona colinelor Comlodului, în zona nord - vestică a județului, subzona Câmpia Sărmașului, pe râul Bologa, în locul unde Pârâul de Câmpie primește apele Pârâului Șesu. Este atestată documentar încă din secolul XIV, primele mențiuni documentare fiind din anul 1377. Comuna apare de-a lungul secolelor sub diferite nume, de la ,,Pass Sauly" în 1377, la „Mezo Saly" în 1854 și Șăulia de Câmpie, mai târziu.

Comuna Șăulia se învecinează, în Nord, cu comuna Miheșu de Cîmpie, în Est și Nord-Est cu comuna Pogăceaua, în Vest și Sud-Vest cu comuna Zau de Cîmpie, în Sud-Est cu comuna Grebenișu de Câmpie.

- Domnule primar, vă rog o scurtă prezentare a dumneavoastră, pentru cititorii cotidianului Cuvântul liber.

- De profesie sunt economist, absolvent al Universității ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Științe Economice. Sunt căsătorit, am doi copii studenți. Sunt la al doilea mandat de primar, după câștigarea alegerilor din anul 2012, pe listele Partidului Social Democrat.

- Localitatea Șăulia se situează în zona colinelor Comlodului, la întretăierea drumurilor județene Târgu-Mureș - Band și Luduș - Sărmașu, aflându-se la 32 km de Luduș și la 36 km de Târgu-Mureș. A fost și este una dintre cele mai frumoase și bogate comune din țară. În ce constă această bogăție?

- Comuna Șăulia are în componență un număr de patru sate: Șăulia, Leorința-Șăulia, Măcicășești și Pădurea. În primul rând suntem bogați sufletește. Se spune că dacă ești bine interior și exteriorul este la fel. Aici, unde am copilărit eu, pe unde acum mi s-a încredințat o misiune, Dumnezeu făcea și face parte din această mare familie. Șăulia are oameni harnici și de omenie, are un pământ roditor, proprietari de microferme, lacuri artificiale populate cu pești, unde se practică pescuitul sportiv. Pe malul lacurilor sunt posibilități de cazare în căsuțe de lemn și într-un motel ce aparține Fundației „Andrei Provita". Avem aceste bogății pentru că Dumnezeu ne iubește, ne veghează și ne este călăuză. Deviza mea este ,,Nihil Sine Deo" (,,Nimic fără Dumnezeu").

- Care sunt proiectele, investițiile (în desfășurare sau încheiate) derulate în perioada mandatului/mandatelor dumneavoastră?

- Pe durata mandatului anterior și până în prezent, printre cele mai importante realizări pot fi amintite: introducerea alimentării cu apă potabilă, construirea unui teren sintetic, înlocuirea trotuarului vechi cu pavaj de beton, la școala veche și pe o porțiune din centrul comunei, împrejmuirea cimitirelor și a curții Căminului cultural cu gard, pietruirea tuturor drumurilor comunale, decolmatarea pârâurilor Morii și Măcicășești, renovarea Clubului Tineretului și Căminului Cultural la interior și exterior, dotarea sălilor cu încălzire modernă, construirea unei scene pentru desfășurarea în aer liber a oricăror manifestări culturale, renovarea Bisericii Ortodoxe la interior și exterior, construirea unei capele mortuare, achiziționarea de utilaje pentru gospodărirea comunală (tractor, vidanjă, freză, sărariță...), asfaltarea a 3,6 km (a DC 101), restaurarea celor două monumente ale Eroilor din comună, renovarea în exterior a unităților școlare din comună, a toaletelor acestora. Printre investiții s-a numărat și renovarea, pe interior, a clădirii Primăriei. De asemenea, am inițiat Sărbătoarea „Fiii Satului Șăulia" și am înființat Ansamblul de dansuri populare „Flori ardelene" și Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă. În derulare sunt lucrările de schimbare a iluminatului public cu leduri, amenajarea Casei căsătoriei, renovarea pe exterior a Primăriei, precum și renovarea a unei clădiri de la Școala Veche.

- Perspective?

- Avem aprobat și finanțat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2, drumul comunal Șăulia-Pădure, în valoare de 2,3 milioane de lei. De asemenea, este aprobată

și semnată finanțarea pentru „modernizarea unor drumuri" interioare în Șăulia (de 6,5 milioane de lei) și este aprobată finanțarea modernizării Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII (cu o valoare de 2,3 milioane de lei). Avem aprobat, de asemenea, și un proiect pentru obținerea de fonduri europene pentru dotarea Căminului Cultural (prin Măsura 7.6). La Ministerul Apelor și Pădurilor am depus un proiect pentru construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd. De asemenea, suntem incluși în Master planul Consiliului Județean Mureș pentru canalizare în comună. Pentru soluționarea problemei apei, suntem cuprinși într-un plan de aducțiunea apei de la Luduș - Miheș - Grebeniș.

- Care sunt dificultățile cu care vă confruntați?

- Deși în comună este asigurată alimentarea cu apă din surse proprii, nu este suficient. Vechea problemă a Câmpiei mureșene este apa. În toate timpurile, de-a lungul anilor, a persistat această problemă a apei.

Lasă un comentariu