POR: s-a modificat Ghidul Solicitantului - Condiții specific de accesare a fondurilor în cadrul mai multor apeluri de proiecte

Distribuie pe:

În cursul acestei săptămâni, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI".

Conform Comunicatului de presă al MDRAPFE, a fost vizat documentul ,,Sinteza principalelor modificărilor la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI - Septembrie 2017". Printre acestea se numără: extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare; corelarea, explicitarea și completarea unor aspecte prevăzute în forma inițială a ghidului, privind activitățile eligibile; includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală; includerea subactivității eligibile privind construirea de parcaje pentru biciclete; includerea și explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă; includerea în cadrul sub-categoriei 45 - Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul; includerea cheltuielilor privind rețelele aferente unor sisteme de utilități publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile.

Lasă un comentariu