Mureșeni la Colocviile literare „Timotei Cipariu"

Împreună cu prietenul meu, scriitorul Nicolae Băciuț, am fost în satul Pănade, din apropiere de Blaj, la Colocviile Literare „TIMOTEI CIPARIU", Ediția a IV-a, 2017, atât pentru a-l comemora pe vestitul cărturar, fiu al satului, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la moarte, cât și pentru a-l sărbători pe un alt fiu al satului, scriitorul contemporan Ion Brad, cu ocazia celor 88 de ani de viață. Pentru început, s-a oficiat un TE DEUM la bustul din localitate al cărturarului, după care s-a plecat „in corpore", la Căminul Cultural, unde a avut loc manifestarea propriu-zisă, deschisă de un moment cu cântece și poezii, unde protagoniști au fost copiii școlii din localitate.

În cadrul colocviilor, s-au ținut conferințe și au avut loc intervenții pe marginea subiectelor abordate, luând cuvântul o serie de personalități culturale, cum ar fi prof. univ. dr. Ion Buzași, prof. Silvia Pop, prof. Ioan Popa, prof. Daniela Floroian etc., care au cercetat și cunosc viața și opera celor doi cărturari, născuți și trăitori în anii de început în satul de pe valea Târnavei Mici. Printre ei, și mureșenii Nicolae Băciuț, Ioan Marcoș și Răzvan Ducan.

Cu acest prilej, Nicolae Băciuț a prezentat și suplimentul revistei „Vatra veche", Nr. 10, pe anul în curs, dedicat în exclusivitate lui Ion Brad, supliment primit cu interes de publicul spectator, astriști din zonă și nu numai, oameni cu mintea deschisă, iubitori de istorie, de neam și limbă românească. „A fost un exercițiu în forță", a spus Nicolae Băciuț, invocând „nopțile albe" necesare pentru a putea realiza la timp numărul de revistă în cauză, pentru a nu rata întâlnirea de la Pănade.

Despre Ion Brad a mai spus: „Ion Brad e unul dintre cei mai consistenți scriitori români, care scrie și astăzi, la 88 de ani, cu vigoare. Este interesant că în revistă s-au exprimat cele mai pertinente voci, care reprezintă o garanție a valorii literare a acestuia. Sunt considerații ale unor autorități în materie, în pofida unora care au vrut și vor să-l împingă într-o nișă ideologică. Opera lui Ion Brad nu e înregimentată ideologic, ci, din contră, face dovada actualității cu trimiteri previzionare în viitor. Ion Brad nu este prin nimic vândut unei ideologii. El nu slujește decât condiției umane. Opera lui Ion Brad depune mărturie despre un timp învolburat, despre o istorie zbuciumată.

În revistă, sunt și texte inedite și poeme în manuscris, care vă invită să-l descoperiți pe Ion Brad într-un registru al integralității sale. Dacă aș fi primar al comunei, m-aș gândi de pe acum cum să amenajez muzeistic casa părintească a familiei Brad. Sunt cei mai frumoși brazi pe care îi aveți în Pănade (referire și la ceilalți 3 frați și o soră, cărturari și aceștia, având cărți publicate și activitate în domeniu)".

Criticul literar Ioan Marcoș, care locuiește în satul Saeș, în apropiere de Sighișoara, a vorbit despre „Timotei Cipariu - orator".

Subsemnatul am vorbit, la rândul meu, despre legăturile celor doi cu Eminescu. Despre faptul că Eminescu, cel de la 16 ani, venit la Blaj, în primăvara anului 1866, participă la Alba-Iulia, în zilele de 27 și 28 august 1866, la Adunarea Generală a „Asociațiunii" ASTRA, unde (cu siguranță) îl aude pe Timotei Cipariu vorbind, printre altele, și despre „unificarea ortografiei române". Am vorbit și de Eminescu lui Ion Brad, aducând în discuție cartea „Eminescu-evocare cinematografică", Ed. Semne, 2009, semnată de Ion Brad, Victor Crăciun și Cristina Crăciun, care este practic un încântător scenariu al unul film despre Eminescu, film care ar fi trebuit realizat încă din 1990 și care și acum își așteaptă realizarea.

În finalul intervenției mele, am citit poezia proprie „Limba Română", practic o odă Limbii Române sub spectrul căreia s-a desfășurat întreaga manifestare de la Pănade.

Vatra veche supliment Brad

Lasă un comentariu