Dascăli mureșeni DÂMBEAN CAMELIA ANGELICA

Profesoara Dâmbean Camelia Angelica, s-a născut în 24 iunie 1973, în municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș. După absolvirea claselor gimnaziale la Liceul „Alexandru Papiu Ilarian", a urmat studiile liceale la Liceul pedagogic „Mihai Eminescu" Târgu-Mureș, profil filologie-istorie, fiind absolventă cu Bacalaureat în 1992.

Profesoara Dâmbean Camelia face parte dintr-o familie de intelectuali, mama Dâmbean

Angela Monica fiind asistentă medicală de farmacie, (actualmente pensionară), iar tatăl, Dâmbean Vasile, inginer șef de secție la IMATEX S.A. și profesor la Liceul „Alexandru Papiu Ilarian" în perioada 1979-1981, (actualmente pensionar).

Doamna Camelia este licențiată a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie, promoția 1997. În anul 2000 urmează un curs de perfecționare la Casa Corpului Didactic Mureș în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, curs de inițiere în informatică, iar în 2001 și-a obținut definitivatul la Grupul Școlar Special Dumbrăveni, județul Sibiu. În 2002 a colaborat și a urmat un curs de perfecționare cu Fundația Alpha Transilvană din Târgu-Mureș pe asistență socială a persoanelor vârstnice. Și-a continuat studiile postuniversitare la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, curs de psihologie judiciară și de Consiliere și orientare în 2004. A urmat cursurile postuniversitare de perfecționare din cadrul programului Educația XXI ,,Management și comunicare, specializare psihologie-pedagogie din cadrul Universității ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș, în 2005. Tot în anul 2005 a urmat cursurile universitare la Universitatea „Simion Bărnuțiu", Facultatea de Drept ,,Lucian Blaga" din Sibiu, fiind licențiată în drept.

Dorința de perfecționare profesională și ambiția doamnei profesoare de a fi în permanență pusă la punct cu noile informații apărute în domeniu, a determinat-o să urmeze un curs de perfecționare și colaborare cu Fundația Alături de voi România și ISJ Mureș în 2006, privind rolul școlii în prevenirea transmiterii infecției HIV/SIDA. În anul 2006 doamna profesoară și-a obținut gradul didactic II, la Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca. Tot în 2006 a mai urmat un curs de formare continuă de utilizare AEL la CCD Mureș. În 2007 a urmat un program de formare continuă coordonat de CCD Mureș și UBB Cluj-Napoca, un curs de terapie relațional-emotivă.

Dorința asiduă de a fi conectată la nou a determinat-o pe doamna profesoară să urmeze cursurile de master în domeniul psihologiei și al dreptului, absolvind Universitatea ,,Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specialitatea Psihodiagnostic, consiliere și psihoterapie în 2007, și master în cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Facultatea de Drept, specializarea ,,Drept bancar, vamal și financiar" , absolvit cu nota 10.

Datorită faptului că doamna profesoară a predat la școli gimnaziale și Limba și Literatura Română, a dorit să se perfecționeze și în acest domeniu, urmând cursurile universitare de master la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, fiind masterandă în critică literară, în 2007. În 2009 a devenit formator acreditat al Universității Populare din Târgu-Mureș, și psihoterapeut cognitiv - comportamental sub supervizare UBB Cluj-Napoca. Datorită activităților vaste în care a lucrat doamna profesoară, a specialităților obținute, în anul 2009 urmează cursurile de perfecționare continuă organizate de CSEI nr. 2 Târgu-Mureș prin proiectul Optima curs de formare TEACH și Sindromul deficitului de atenție ADHD.

În anul 2011 cadrul didactic și-a obținut gradul didactic I cu nota maximă 10, pe specializarea Psihopedagogie specială, iar în 2012 a urmat un curs de Terapie a întârzierii în dezvoltarea vorbirii și terapia disfaziei de dezvoltare prin metoda Meixner.

Lasă un comentariu