Consiliile județene, abilitate să îi ia în grijă și să îi finanțeze pe bolnavii cronici

Distribuie pe:

„Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori vor putea trece în responsabilitatea administrativă și financiară a consiliilor județene, în condițiile în care consiliile locale și consiliile județene hotărăsc de comun acord acest lucru", prevede o ordonanță de urgență de modificare a OUG nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, adoptată, recent, de Guvern.

Măsura are în vedere asigurarea finanțării necesare funcționării unităților de asistență medico-socială de către consiliile județene, iar beneficiarii serviciilor acordate vor fi persoane cu afecțiuni cronice, cu o situație socială precară, aflate în imposibilitatea de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrare socială, care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire și tratament.

În acest sens, consiliile județene pot aproba regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, precum și numărul de personal al unităților preluate.

Totodată, consiliile județene vor asigura cheltuielile de personal, cu excepția cheltuieilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților preluate, reparații, consolidări, dotări.

Consiliile județene care vor prelua unități de asistență medico-socială de la consiliile orășenești vor avea și competența de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al respectivelor unități, în condițiile legii.

Până acum, prevederea se aplica doar unităților de asistență medico-socială din orașele cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Lasă un comentariu