O nouă profesie în România - polițist de penitenciare!

Distribuie pe:

În scopul respectării drepturilor persoanelor private de libertate și asigurării unui climat de lucru eficient pentru personalul din penitenciare, Ministerul Justiției (MJ) intenționează să modifice și să completeze Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), sens în care a lansat în dezbatere publică un proiect de lege.

„Forma actuală a proiectului de act normativ s-a concretizat în urma mai multor întâlniri între reprezentanții MJ, ANP și organizațiilor sindicale din sistemul administrației penitenciare. Modificările au fost propuse în contextul punerii în aplicare a deciziei-pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul României privind condițiile din penitenciare.

Printre schimbările preconizate, se află schimbarea denumirii de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare cu cea de polițist de penitenciare - denumire de natură să ofere funcționarilor de penitenciare identitate ca ocupație și categorie profesională, similar celorlalte instituții din structura de apărare, ordine publică și securitate națională; instituirea mandatelor pe perioadă limitată (4 ani) pentru funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare pentru a asigura un act de management mai eficient, printr-o mai mare responsabilizare a persoanelor care dețin aceste funcții, pentru a încuraja pregătirea profesională a persoanelor care aspiră la o astfel de funcție, deschizând accesul și altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea acestor funcții, stimulând astfel competiția și asigurând o bază de selecție obiectivă; reglementarea de o manieră clară a modalităților de ocupare a funcțiilor de execuție și de conducere vacante din sistemul administrației penitenciare; instituirea ghidului carierei polițiștilor de penitenciare care va detalia condițiile privind evoluția în carieră a polițiștilor de penitenciare; prevederi destinate a înlătura lacune de reglementare sau interpretări contradictorii ale legii în forma actuală", precizează MJ, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu