NOI MĂSURI FISCALE ADOPTATE DE GUVERN

În şedinţa de joi, 29 martie 2018, Guvernul a adoptat, prin ordonanţă de urgenţă, mai multe măsuri propuse de Ministerul Finanţelor, scopul acestora fiind stimularea investiţiilor şi antreprenoriatului, asigurarea finanţării organizaţiilor nonprofit şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi.

Deduceri din impozit pentru sponsorizări

Pentru susţinerea ONG-urilor furnizori de servicii sociale prin asigurarea finanţării de care au nevoie, au fost luate două măsuri menite să încurajeze microîntreprinderile şi persoanele fizice să facă sponsorizări şi (sau) acte de mecenat.

Astfel, microîntreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanţării activităţii organizaţiilor nonprofit, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Listă cu beneficiarii sponsorizărilor

Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări (mecenat) sau acordă burse private şi scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit vor întocmi o declaraţie informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea şi controlul părţii din impozitele alocate, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceştia s-au înfiinţat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz.

În cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.

Mai exact, aceşti contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează: în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit, care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, sau în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.

Opţiuni pentru plata impozitului pe profit

Pentru sprijinirea microîntreprinderilor, ordonanţa de urgenţă introduce o regulă fiscală, potrivit căreia microîntreprinderile pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aproximativ 10.000 euro) şi cel puţin 2

salariaţi. Microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit şi scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul în care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, ceea ce va încuraja investiţiile în domeniile strategice, precum cercetarea-dezvoltarea.

De asemenea, vor beneficia de recuperarea pierderilor fiscale.

Reducerea accizei la motorină

Pentru transportatorii de mărfuri şi persoane, se introduce o nouă măsură prin reducerea accizei la motorină. Se diminuează cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, nivelului accizei pentru motorina utilizată drept carburant pentru motor în sectorul transportului de mărfuri, respectiv de persoane.

Reducerea nivelului accizelor se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se vor stabili ulterior prin hotărâre a Guvernului.

Asistenţii personali, scutiţi de impozit

O altă modificare se referă la sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, actul normativ introduce scutirea de la plata impozitului pe venit a asistenţilor personali şi profesionişti în calitate de însoţitori ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat.

Pe de altă parte, ordonanţa aprobată vizează şi reţinerea la sursă a impozitului pe venit de către plătitorii veniturilor din activităţi independente realizate de persoane fizice în baza contractelor de activitate sportivă. 

Lasă un comentariu