Moralitatea, Cerul şi... tradiţia

Distribuie pe:

„SUNT CREŞTIN, respect fără pic de ipocrizie Biserica Ortodoxă şi tradiţiile noastre, sunt perfect de acord cu rolul axial pe care ar trebui să-l deţină în morala colectivă, sper ca nu peste multă vreme să se petreacă ECUMENISMUL CREŞTIN şi să vedem ORTODOXIA unindu-se cu CATOLICISMUL care fac corp comun împotriva islamizării, asiatizării şi laicizării violent secularizante a lumii. Eu m-am întors la RUGĂCIUNEA INIMII şi la râsul copilăresc al lui Ioan Alexandru când ne povestea cum îl lucrează oamenii fără de Dumnezeu, el exclamându-le irezistibil: „CE-MI PUTEŢI FACE DACĂ EU VĂ IUBESC?".

Dan C. Mihăilescu (1953-), Absolvent al Facultăţii de Limba şi Literatura Română (secţia româno-franceză), Universitatea Bucureşti. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară, G. Călinescu. Secretar de redacţie la Revista de istorie şi teorie literară. Editorul suplimentului „Litere, arte, idei" al ziarului „Cotidianul". Din 1999 este consilier pe probleme de comunicare al Preşedintelui Societăţii Române de Televiziune. Realizatorul emisiunii „Omul care aduce cartea"; Cronicar literar la revistele „Transilvania", „Ziarul de duminică", „Ziarul financiar". Membru în juriul Uniunii Scriitorilor, juriul AFCN, juriul Festivalului de Comedie, membru în juriul premiilor Societăţii Civile, juriul pentru premiile Clubului Român de Presă şi membru în Consiliul Director al Fundaţiei Soroş pentru o Societate Deschisă. Membru de trei ori în juriul UNITER. A primit medalii, distincţii, aprecieri nenumărate. În 2014, prin Decret Prezidenţial i s-a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit" în grad de Cavaler.

***

„CERUL ÎNSTELAT ÎN ORDINEA LUI ŞI GLASUL TAINIC DIN CONŞTIINŢA MEA, MĂ FAC SĂ SPUN CĂ ESTE DUMNEZEU".

Immanuel Kant (1724-1804), filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. Kant este socotit unul din cei mai mari filosofi din istoria culturii apusene. Prin fundamentarea idealismului critic, a exercitat o enormă influenţă asupra dezvoltării filosofiei în timpurile moderne. În special Schelling şi Hegel şi-au dezvoltat sistemele filosofice pornind de la moştenirea lui Kant. Cei mai mulţi scriitori şi artişti din vremea lui au fost influenţaţi de ideile sale în domeniul esteticii; operele lui Goethe, Schiller sau Kleist nu pot fi înţelese fără referinţa la concepţiile filosofice ale lui Kant. În anul 1740, în vârstă de 17 ani, intră la Universitatea din Konigsberg, la Facultatea de Teologie, la care urmează cursuri de filosofie, fizică, matematică. În anul 1787 devine membru al Academiei de Ştiinţe din Berlin. Moare la vârsta de 79 de ani cu următoarele ultime cuvinte: „Es ist gut" - (Totul e bine).

***

P.S. „Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr...şi rugăciunea lor o va auzi"(Psalm 144: 18, 19).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu