Ultima oră – Academicianul prof. univ. dr. IOAN AUREL POP, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost ales ieri, preşedinte al Academiei Române!

Distribuie pe:

Cine este Ioan Aurel Pop, noul preşedinte al Academiei Române

Istoricul clujean Ioan Aurel Pop a fost ales, joi, noul preşedinte al Academiei Române.

Ioan Aurel Pop este un academician român, istoric, profesor universitar, din anul 2012 rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Temele principale ale cercetărilor sale sunt reprezentate de investigarea unor aspecte majore din istoria medievală a românilor şi a Europei Centrale şi de Sud-Est: instituţiile medievale româneşti, adunările cneziale şi nobiliare, formaţiunile politice româno-slave din Transilvania secolelor IX-XIV, raporturile românilor din Transilvania cu spaţiul românesc extracarpatic, influenţa bizantină asupra românilor nord-dunăreni, raporturile Transilvaniei cu Europa Centrală şi Occidentală sau structura etnică şi confesională a Transilvaniei şi a Ungariei în Evul Mediu."

Primii 8 ani de şcoală (1962-1970) i-a făcut la Braşov. A continuat apoi la Liceul Andrei Şaguna din Braşov, pe care l-a terminat ca şef de promoţie.

După efectuarea stagiului militar obligatoriu, în termen redus, a urmat (1975-1979) Facultatea de Istorie şi Filozofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, specializarea Istorie Medievală unde, de asemenea, a terminat şef de promoţie.

Din 1985, pe parcursul a 4 ani, desfăşoară cursuri doctorale, astfel că, după susţinerea tezei intitulate „Adunările cneziale din Transilvania în secolele XIV - XVI", devine doctor în istorie.

Primii ani de profesie (1979-1984) îi desfăşoară la Liceul industrial nr.6 din Cluj-Napoca, unde predă istoria. Începând cu anul 1984, simultan cu înscrierea la doctorat, devine asistent universitar, la Catedra de istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai". În 1992 obţine gradul de lector universitar, iar în 1996 pe cel de conferenţiar universitar, la aceeaşi catedră.

Din 1996, când obţine titlul de profesor universitar, şi până astăzi, Ioan-Aurel Pop a ocupat permanent aceeaşi funcţie la catedra devenită, între timp, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei.

În anul 2012, acad. Ioan-Aurel Pop a fost ales rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi a fost reales în anul 2016.

În tot acest timp, Ioan-Aurel Pop a participat la numeroase schimburi de experienţă şi a desfăşurat activitate profesională în străinătate. Între 1991 şi 1992 a fost profesor invitat (bursier Fullbright) la Universitatea din Pittsburg - Pennsylvania (SUA), din 1993 deţine funcţia de director al Centrului de Studii Transilvane din Cluj, iar între 1994-1995 a fost director al Centrului Cultural Român din New York. Între 2003 şi 2007 a fost profesor asociat la Universitatea „Ca' Foscari" şi director al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, iar între 2012-2013 a fost profesor asociat la Universitatea din Trento.

În anul 2001, când a fost ales membru corespondent al Academiei Române la doar 46 de ani, a fost cel mai tânăr membru al acestui for al elitei româneşti. În anul 2010 a fost ales membru titular al Academiei Române.

A desfăşurat diverse stagii de predare şi documentare. De asemenea, a participat la numeroase congrese, conferinţe, colocvii şi sesiuni ştiinţifice, în ţară şi peste hotare. Începând din anul 2008, a participat la o serie de proiecte cu finanţare europeană, având ca beneficiari: Universitatea Babeş-Bolyai, Academia Română, Institutul pentru studiul minorităţilor naţionale, Centrul de Studii Transilvane din Cluj, precum şi diverse instituţii colaboratoare din străinătate.

 

Lasă un comentariu