LA CASA IANCULUI

Diversificându-și mereu activitatea pentru a o face cât mai interesantă, utilă și atractivă, președintele Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" - filiala Mureș, domnul IOAN BERȚA, ne-a propus, pentru data de 25.07.2018, „un portret de poet", incluzând-o aici pe prea puțin cunoscuta încă poetă EMILIA AMARIEI, ,,un mare talent, înzestrată cu har și dar dumnezeiesc" care face cinste literaților mureșeni. Prin activitatea propusă s-a dorit cunoașterea operei și a personalității autoarei, ca și promovarea ei în rândul celor care mai iubesc încă poezia.

Prezentarea autoarei și a operei sale a fost făcută de omul cel mai nimerit să facă acest lucru, domnul NICOLAE BĂCIUȚ, președintele Direcției de Cultură Mureș, cel care a redescoperit-o pe autoare după o lungă perioadă de inactivitate poetică, a încurajat-o să scrie și i-a editat o bună parte din cărțile sale.

Iată câteva din aprecierile făcute la adresa poetei: ,,poezia ei are forță vulcanică, angajament, distincție, indignare, dar și mângâiere, ea e născută din durerea neamului, din frustrările și neputințele lui", prin ea, poeta vrea ca poezia ,,să-și recâștige demnitatea umană", să ia atitudine față de toate „formele de degradare umană", să ,,reabiliteze poezia patriotică românească" care aproape că nu mai există.

Citindu-i poezia de dragoste, cititorul ,,îi simte și trăiește mesajul, fiorul", ea acționând asupra noastră cu efect de ,,terapie", ca o formă de „salvare a condiției umane prea întinată cu toate păcatele lumii". Poezia religioasă a caracterizat-o ca fiind ,,profundă, de substanță, relevând legătura cu dumnezeirea", ne arată ,,calea de urmat".

Proza, prin genul epistolar pe care îl promovează autoarea, atrage cititorul, pentru că îi oferă adevăr autentic, trăit, simțit din experiența frustrantă de care a avut parte în țară și străinătate. Puțini autori au avut curajul să descrie umilințele românilor aflați la muncă în străinătate, degradarea lor umană, înjosirea de care au parte pentru un venit mic, dar atât de necesar traiului lor.

Domnul DIMITRIE POPTĂMAȘ ne-a vorbit despre începuturile reghinene ale poetei, despre participarea ei activă în cenaclurile din Reghin și Bistrița, despre poeziile pe care le-a publicat în diverse reviste, ,,Flacăra" lui Păunescu, în special. I-a caracterizat poezia ca fiind ,,plină de răni, angajantă, rebelă", crezând cu ardoare în ,,puterea tămăduitoare a cuvântului", apoi, domnia sa a recenzat volumul de proză autobiografic al autoarei, intitulat ,,Scrisorile Destinului", pe care l-a considerat a fi un volum autentic, care îi va defini creația scriitoricească în viitor. În lunga ei tăcere poetică, de peste 30 de ani, autoarea ,,a adunat subiecte, teme pentru mai târziu", pregătindu-și, parcă, relansarea în forță.

MIRCEA DORIN ISTRATE a făcut o apreciere a întregii opere de până acum a autoarei, considerând-o a fi una de substanță, care va lăsa urme în literatura română, pentru că e scrisă ,,cu sufletul ei pentru sufletul cititorilor, pentru că se identifică, până la contopire, cu frustrările, neputințele și nevoile cititorilor ei, pentru că versul ei este matur, elaborat, plin de vigoare, expresiv, dătător de speranțe."

Părintele GHEORGHE ȘINCAN, cu daru-i scriitoricesc și declamativ binecunoscut, ne-a citit una din ,,pildele" pline de înțelepciune și învăț, cu care ne răsfață, ea având ca temă ,,iubirea dăruită", idee aflătoare în toate poeziile autoarei.

În final, EMILIA AMARIEI ne-a oferit câteva detalii autobiografice, ne-a destăinuit care sunt sursele sale de inspirație, greutățile pe care a trebuit să le surmonteze în trecerea ei prin viață, satisfacții, împliniri, speranțe, vise. Apoi, așa după cum o știm ca fiind o foarte bună interpretă de muzică populară, patriotică, de dragoste, doine, ea ne-a înfiorat sufletele cu câteva cântece patriotice binecunoscute, auditoriu alăturându-i-se cu toată inima.

A fost o seară de mare simțire poetică, cu oameni doritori de poezie, care și-au alinat trăitoarea clipă cu fiorul unui cântec și a unui vers inspirat.

Lasă un comentariu