Vocea inimii

Distribuie pe:

MOTTO: ,,Creația corală religioasă bizantină și psaltică, calofonică și folclorică este cea care atrage publicul la manifestări bisericești și concertistice, fiind o sursă spirituală de mare puritate, atât de necesară auditoriului." Ioan M. C.

Acest nume inspirat este purtat de corul mixt care cântă duminică de duminică și în zilele de sărbătoare la Catedrala Mare Ortodoxă din Sighișoara - oraș plin de legende medievale - care în curând va împlini 81 de ani de la înființare.

Date prețioase privind această formație deosebită le-am primit de la dna dirijoare, Ana-Rodica Proteasa, o doamnă sobră, muncitoare, pasionată și amabilă cu cei care colaborează și pentru munca pe care o face cu plăcere de mulți ani, profesoară de muzică, și de la domnul Marius Nițescu, vice-președinte al Asociației „Vox Animi".

Lăcașul de cultură și credință ortodoxă din Sighișoara este unul din cele mai frumoase lăcașuri din țara noastră. Turiștii străini admiră uimiți frumusețea seducătoare a cupolei imense, lumina inefabilă a culorilor picturii murale, turnul îndrăzneț al clopotnițelor.

Preacucernicul Părinte Protopop, Ovidiu Dan este acel om deosebit care sprijină și impulsionează activitatea acestui grup ireal de atrăgător prin ceea ce face în domeniul muzical, religios, cultural - în păstrarea și promovarea tradițiilor romanești și cel de caritate, urmărind ajutorarea săracilor și defavorizaților, a copiilor și persoanelor în vârstă.

Doamna Ana-Rodica Proteasa s-a format ca muzician desăvârșit - în timp - urmând din clasa a V-a Școala de Muzică, apoi Liceul de artă din Brașov și, după bacalaureat, Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde a avut ca îndrumători științifici profesorii Dorin Pop, la dirijat coral, Rodica Pop și dl. Nireșteanu, la Istoria Muzicii, dl. Mârza, la folclor, dl. Herman, la forme, dl. Iurgăn, la contrapunct.

După absolvirea Conservatorului cu brio, dna Ana Rodica Proteasa, a fost repartizată la Bistrița, iar după doi ani a fost transferată la Sighișoara, Șc. Gen. nr. 6, unde a realizat un cor pe trei voci egale, care era prezent la fazele județene ale Festivalului Național, „Cântarea României".

Existența formației corale din Sighișoara se suprapune cu existența catedralei ortodoxe. În ziua Sfințirii sale s-a reunit pentru întâia oară,- exceptând repetițiile pregătitoare - corul bisericii, pentru a da răspunsurile în cadrul Sfintei Liturghii, sub conducerea baghetei profesorului, folcloristului, compozitorului Ilarion Cocișiu, nume celebru în muzica românească. De la el au rămas culegeri importante de folclor ale căror copii sunt păstrate în Arhiva Institutului Național de Etnografie și Folclor și manuale valoroase de muzică realizate de Ilarion Cocișiu.

Au urmat apoi dirijorii Laurean Herlea, Vasile Dumitriu, Ioan Magda, care au sprijinit această formație corală în prima desfășurare a Sfinte Liturghii.

Din anul 1997 a preluat conducerea corului dna profesoară Ana Rodica Proteasa - nume predestinat de afișe de cor - care a fost membră a corului ani de zile. Noul dirijor, dna profesoară Ana Rodica Proteasa, profesionist cu experiență bogată, a lărgit și înnobilat repertoriul corului cu numeroase piese religioase, dar și lucrări populare și laice patriotice. De asemenea, dna Ana Rodica Proteasa a urmărit echilibrarea partidelor vocale, alternanța sonoră, în funcție de lucrările abordate și puse în lucru.

Urmărind cu consecvență toate aceste elemente, calitatea interpretării ansamblului coral a sporit, corul fiind renumit, a fost invitat la concursuri, reuniuni corale, festivaluri în țară și străinătate. Acest cor mixt este un cor de amatori - apropiat ca și calitate de cel profesionist - membrii lui având diverse profesii: pensionari, profesori, ingineri, medici, avocați, muncitori etc.

După revoluție, „Corul Vox Animi" a susținut numeroase concerte, turnee, participând la multiple reuniuni corale din țară și străinătate, cu un repertoriu variat ce consta din colinde, piese laice, adaptări folclorice, unele fiind armonizate pentru patru voci de dirijoarea pregătită la Conservator, de inegalabilul compozitor ardelean, folcloristul, etnomuzicologul, maestrul Tudor Jarda - format, la rândul său, la Conservatorul din Cluj-Napoca și Timișoara.

„Corul Inimii" a prezentat programe adecvate la Congresul International de Acupunctură, în turneele din Germania Stuttgard, Esslingen, Neekarshulm, Nuremberg, Ditzingen, Tubingen etc.

Repertoriul a cuprins piese corale românești religioase și laice, adaptări folclorice germane și saxone la a doua ediție a OPEN-AIR-ului ROMÂN.

De asemenea, corul a avut onoarea de a da răspunsurile la prima slujbă religioasă de la Stuttgard, cu ocazia inaugurării celei dintâi Catedrale Ortodoxe Românești din această localitate.

Din anul 2005, corul Sighișorean „Vox Animi" este înfrățit cu corul mixt de la Obereisesheim, condus de profesorul german de origine română, Horvath Uwe. Alături de Uwe, domnii profesori Hans Stirnet, din Cetatea de Baltă, Werner Schwarz, din Sighișoara au studiat cot la cot cu noi la Institutul de muzică din Târgu-Mureș. Azi, la Universitatea Petru Maior, în anii '60-'70 fiind dirijor de origine română instruiții cu probitate profesională de doctor conferențiar universitar Valeria Covătaru, care, din nefericire, a trecut la cele veșnice.

Acest cor de elită al județului nostru a participat la festivalurile internaționale de la Brașov, Satu-Mare, iar din 2005 face parte din Asociația „Bucuria inimii" .

De curând, în 24 iunie 2018, corul „Vocea inimii" a participat, alături de corurile din Cîmpeni, Târgu-Mureș, Târnăveni, Mureș, Reghin și altele, la a șaptea ediție a corurilor Bisericești din Ardeal de la Alba-Iulia, prezentând două piese religioase: „Doamne, auzi-mă", de N. Suciu, „Miluiește-mă, Dumnezeule", de Ciprian Cucu - un răspuns la celebra piesă semnată de Gheorghe Cucu, și piesa patriotică „Marea Unire nu se uită" - o inspirată compoziție realizată de vrednicul dirijor al orchestrei din Jidvei - o podgorie vestită în lume, de pe Valea Târnavei mici - provenit de la școala ajutătoare din zona Sighișoarei - Seleuș.

Din repertoriul Sighișorean mai fac parte lucrări ca „Nădejdea mea", „O, veniți către Isus", „Maică fecioară", „Cântec la Adormirea Maici Domnului", „Ardealule, bătrâne", „Doamne, auzi glasul meu", de Nocilea Lungu, „Iancu la Turda".

Trebuie să subliniem faptul că doamna dirijoare, având la bază școala de compoziție și armonie de la Cluj-Napoca, are în repertoriul corului numeroase lucrări armonizate la patru voci de domnia sa, ce o califică printre dirijorii de seamă ai corurilor bisericești din România.

Nu putem încheia incursiunea noastră în viața și activitatea acestui prestigios cor fără a aminti aprecierile pozitive ale Înalt Preasfințitului Arhiepiscoc și Mitropolit Serafim Joantă, cel care păstorește pe credincioșii români ai Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală și de Nord.

De asemenea, remarcăm ecourile favorabile din partea presei germane la adresa corului românesc și acelei române, prin prezența redactorului Rareș Cristea, de la Radio România Internațional.

Lasă un comentariu