Deda și Valea Mureșului Superior, cuprinse în pagini de carte

Distribuie pe:

Reprezintă un moment de bucurie faptul că vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul VI, care apare sub egida Editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe. Se cuvine să aducem un cuvânt de mulțumire domnului dr. Ioan Lăcătușu pentru buna colaborare la realizarea acestui volum, precum și pentru multiplele și rodnicele colaborări pe care le avem cu domnia sa și cu colaboratorii dânsului.

Volumul de față apare prin colaborarea mai multor instituții: Primăria comunei Deda, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin, Fundația Culturală „Vasile Netea" și Asociația Lumina Faptelor. Un cuvânt special de felicitare și mulțumire trebuie să aducem doamnei Lucreția Cadar, Primarul comunei Deda, Primăriei comunei Deda și Consiliului local Deda, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestui volum, precum și pentru receptivitatea față de activitățile culturale față de tot ce înseamnă cultură, frumos, valoare.

Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, juriști etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum. Volumul de față este prefațat de dr. Florin Bengean, care este și îngrijitorul ediției.

Cartea aceasta reunește mai multe studii științifice, unele dintre ele fiind susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc. Cartea aceasta cuprinde tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a evenimentelor din trecut, precum și a celor de azi.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de dr. Florin Bengean, urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, Primarul comunei Deda. Apoi, cartea este împărțită în mai multe capitole, astfel: I. Istorie, Cultură, Civilizație; II. Credință străbună; III. Etnografie și folclor; IV. Eugen Nicoară - per-sonalitate emblematică a neamului românesc; V. Recenzii. Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum.

Acest volum științific iese de sub teascurile tipografiei și aduce un plus istoriografiei românești în acest an 2018, când aniversăm Centenarul Marii Uniri și sărbătorim, cu toții, 100 de ani de la realizarea statului național unitar român. Este un prilej potrivit să-i cinstim pe înaintașii noștri, pe toți aceia care, prin faptele lor memorabile, au făurit Marea Unire și au scris pagini de o frumusețe istorică neîntrecută.

A-i cinsti pe iluștrii înaintași e un lucru normal și firesc. Deda își cinstește pe iluștrii săi înaintași, îi cinstește pe toți aceia care s-au născut pe aceste meleaguri, apoi, prin activitatea lor rodnică, au făcut mare cinste și onoare locurilor natale.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc.

Lasă un comentariu