Școala noastră este locul în care copilăria este la ea acasă, cu zâmbet și mult soare!

Distribuie pe:

Interlocutor: prof. Gabriela ȘANDRU, director al Școlii Gimnaziale “Tudor Vladimirescu” din Târgu-Mureș

- Care a fost numărul de elevi în anul școlar trecut și, dacă aveți, o estimare pentru anul acesta?

- Numărul elevilor școlii noastre a crescut. Dacă erau 758 de elevi, până la această dată avem înscriși 785 de elevi. Efectivul cadrelor didactice a rămas același, însă a crescut numărul titularilor pe post: 42 din totalul celor 62 de cadre didactice.

- Cu ce rezultate ați încheiat anul școlar?

- Rezultatele anului școlar încheiat ne aduc multe satisfacții și bucurii. Ele sunt rodul unei munci susținute la clasă și a implicării cu seriozitate a tuturor partenerilor în procesul instructiv-educativ: elevi, cadre didactice și părinți.

La nivel național, ne mândrim și anul acesta cu rezultate la Concursul Național de limba engleză “Mirunette Language Competition”, după ce anul școlar trecut o elevă a obținut marele premiu - o tabără de două săptămâni în Anglia, pe perioada vacanței de vară. Astfel, eleva ȘUTA ILINCA din clasa a IV-a A a obținut Premiul III, iar elevele BODAN ANASTASIA și CHIRILĂ LISA, ambele din clasa a VI-a A, au obținut câte o Mențiune.

MUTH ANDREI, din clasa a IV-a A, a obținut Premiul I (și tabără internațională în Bulgaria) la Concursul Internațional de Matematică Aplicată “CANGURUL”, FONTU AMELIE și COJOCNEAN RAREȘ, ambii din clasa a II-a C, și SOARE MAIA, clasa a IV-a A, au câștigat Premiul I (și tabără la Potigrafu, județul Prahova) la Concursul Național de Matematică “LuminaMath”. Elevul STAN PAUL, din clasa a VI-a A, a reușit să se califice la faza națională a Concursului Școlar Național de Geografie “Terra”, unde a obținut Premiul III. Elevele TUROS SAROLTA, KACSÓ ANNET, DOMAHIDI ADÉL au obținut un Premiu Special la etapa națională a Concursului Național de limba maghiară “KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR”, iar eleva TUROS RÉKA, din clasa a II-a D, a obținut o Mențiune la Concursul Național de ortografie în limba maghiară “FÜRKÉSZ”.

Calificări la faze naționale au reușit și următorii elevi: MARA BAN, clasa a VI-a A - Concursul Școlar Național de Biologie “George Emil Palade”, DEMETER DÁVID, clasa a VIII-a C - Concursul Internațional de chimie “HEVESY GYÖRGY”, ANDRONE LARISA, clasa a VI-a B și VLAD ANTONIA, clasa a VIII-a A, ambele la Olimpiada de Lingvistică “SOLOMON MARCUS”.

Revista școlii, “Corola de lumini”, a obținut și ea marele premiu la nivel național, “Titlul de Laureat” și o tabără de o săptămână la Sf. Gheorghe, județul Harghita, oferită elevilor din colectivul de redacție, în luna iunie. Echipa de voluntari SNAC a școlii s-a remarcat și ea la nivel național cu “Mascota SNAC”, realizată în parteneriat cu elevii de la Centrul pentru Educație Incluzivă nr. 2 din Tg.-Mureș, iar eleva BODAN ANASTASIA a obținut Premiul II

la Concursul Național SNAC “Scrisoare pentru prietenul meu”. Patrula de reciclare a școlii a obținut Premiul pentru “Cea mai activă patrulă” la nivelul județului Mureș și suma 1.360 de lei.

Dacă la limba română au fost șapte rezultate, din care patru la Olimpiada de lingvistică și unul la Olimpiada de limba și literatura română, matematica are un palmares de 148 de rezultate, din care 53 de premii la etapa națională a concursului “LuminaMath”, șapte la Concursul Interjudețean de Matematică și informatică “Marian Țarină”, Turda, jud. Cluj, două la Concursul Internațional de Matematică Aplicată CANGURUL, cinci la Concursul Interjudețean de Matematică “Alexandru Papiu Ilarian”, două la Olimpiada de matematică, faza județeană, patru la Concursul Regional cu participare națională de Matematică “Mate+”, patru la Concursul Interjudețean de Matematică “Sever Aurel Groze”, Beclean, Bistrița-Năsăud, 14 la Concursul Județean de Matematică “Simon Petru”, cinci la Concursul Județean de Matematică “Numerus”, 36 la Concursul Județean Matema-TIC ,,Otilia Stan”, 15 la Concursul Județean de Matematică “Petru Maior”, ediția XIV, Reghin, jud. Mureș, și unul la Concursul de matematică ,,ZRÍNYI ILONA”. Limba engleză se mândrește cu 11 rezultate la Olimpiade și concursuri și încă 11 elevi admiși la Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză la admiterea la liceu cu profil bilingv. La chimie, există patru rezultate și câte un rezultat la istorie, biologie, geografie, limba germană, religie romano-catolică. La ciclul primar sunt 270 de premii obținute de elevii noștri, în afara celor menționate mai sus, iar la sport, echipa de minihandbal mixt este vicecampioană zonală.

- În ce stadiu sunt pregătirile pentru noul an școlar?

- Pregătirile pentru anul școlar 2018-2019 sunt la final. În vara 2018 s-au efectuat investiții și mai multe lucrări de reabilitare și renovare, cu sprijinul financiar al Primăriei muncipiului Târgu-Mureș. Astfel, au fost achiziționate 25 de calculatoare noi pentru sălile de clasă, fațada sălii de sport a fost zugrăvită, iar geamurile acesteia au fost înlocuite. De asemenea, geamurile termopan de la etajele II și III au beneficiat de reabilitare și înlocuirea feroneriei cu sistem dublu de deschidere și au fost montate mânere cu cheie la toate geamurile clădirii. Pentru elevii care încep clasa I, sălile de clasă au fost complet renovate, iar alte cinci săli de clasă au beneficiat

de înlocuirea parchetului. S-au achiziționat perdele noi pentru toate sălile de clasă de la etajele II și III, urmând ca pe parcursul anului să fie schimbate și perdelele celorlalte săli de clasă. Scările de la cele trei intrări ale școlii au fost reabilitate prin montare gresie și copertină de ploaie. A fost montată o țâșnitoare cu apă potabilă în curtea școlii. Sunt în curs de achiziționare 90 de bănci și scaune noi și trei seturi de dulapuri modulare pentru elevi.

În vara anului 2018, curtea școlii a fost decorată cu pictură pe asflat de tip PLAYFORM, printr-o acțiune de voluntariat care a mobilizat elevi și cadre didactice deopotrivă, în vederea susținerii proiectului educațional “Școala de vară”, realizat din venituri proprii. Proiectul a fost un succes și a oferit o alternativă educațională de petrecere a timpului liber pentru 140 de elevi ai școlii, timp de câte o săptămână, în lunile iulie și august.

- Proiecte în derulare? Perspective pentru noul an școlar?

- Proiectele de perspectivă pentru anul școlar 2018-2019 vizează educația de calitate, complexă, care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor noștri. Ne dorim să menținem ștacheta ridicată și să încurajăm elevii să-și valorifice cunoștințele achiziționate în școală la concursurile și olimpiadele pe discipline de la nivel județean, național și chiar internațional, să continuăm parteneriatele inițiate în anii trecuți și să inițiem proiecte și parteneriate noi. Dintre parteneriatele de suflet, dragi nouă, pe care ne dorim să le punem în practică și în acest an școlar menționăm: Proiectul “Prietenii mei minunați”, derulat în colaborare cu CSEI nr. 2, Proiectul educațional “Big-Brother”, revista școlii “Corola de lumini”, Proiectul educațional “Elevii au talent”, Concursul Județean de limba engleză “Treasure Hunt”, Concursul Județean de limba engleză “FAST English”, Concursul Matema-TIC “Otilia Stan”, Festivalul Jocurilor muzicale și de mișcare, proiectul educațional “Școala de vară” și proiectul educațional “Szüreti Bál” (Balul strugurilor), Campania Nasturilor a DGASPC, parteneriatul cu Organizația “Salvați copiii”, parteneriatele e-twinning.

Un accent deosebit îl vom acorda, în continuare, acțiunilor de voluntariat: campania Shoe-Box, campanii umanitare (donații alimente / jucării / cărți), acțiuni SNAC, vizite la căminele de persoane vârsnice și la centre de zi, acțiuni de ecologizare, colectare selectivă și reciclare etc.

Considerăm că echipa managerială se implică activ, cu profesionalism, în proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activității instructiv-educative și extracurriculare, precum și în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare și de timp. Prioritar este elevul și nevoile lui de formare, iar personalul școlii este a doua lui familie. De aceea, școala noastră este locul în care copilăria este la ea acasă, cu zâmbet și mult soare!

 

 

 

Lasă un comentariu