LA HOTEL GRAND, SESIUNE DE PREZENTARE A PRODUSELOR CEC BANK

Distribuie pe:

La 6 septembrie a.c., la Hotel Grand a avut loc o sesiune de prezentare a produselor CEC Bank, sesiune la care au fost invitate persoanele fizice și juridice interesate. CEC Bank a fost reprezentat de Emil Baciu, director executiv sucursala CEC Bank Târgu-Mureș, Daniela Pelaghie, ofițer relații clienți, și Ioan Păcurar, șef serviciu relații cu clienții. CEC Bank este singura bancă de stat în top 10, având 153 ani vechime de activitate bancară, are acum peste 3,3 milioane clienți, 1.023 unități, din care, în mediul rural 480 reprezentând 47%, peste 1.200 ATM-uri și 1.100 POS-uri, peste un milion de carduri emise și peste 6.000 de angajați. Vă prezentăm câteva produse CEC Bank:

PRODUSE DE CREDITARE DEDICATE IMM-URILOR

Linia de credit standard este destinată satisfacerii nevoilor curente de capital și refinanțarea unor credite pe termen scurt, contractate de la alte instituții, în lei sau valută. Creditul special pentru finanțarea activității curente (non-revolving). Descoperit de cont pe card Business este un produs de creditare pe card sub formă de linie de credit pentru nevoi curente temporare. Credit pentru finanțarea stocurilor (revolving sau non-revolving) este un credit destinat finanțării stocurilor temporare sau sezoniere și/sau refinanțarea unor credite pentru stocuri contractate la alte societăți de finanțare, cât și a celor acordate de parteneri în bază contractuală. Credit pentru investiții este un credit destinat cheltuielilor cuprinse în proiectul de investiții, incluzând și refinanțarea unor credite de investiții deja contractate cu alte bănci. Credit achiziție teren pentru producția agricolă. Oferta este destinată achizițiilor de teren pentru producție agricolă și reabilitarea sa pentru exploatare agricolă. Credit pentru achiziție de teren agricol - OUG 43/2013. Oferta este destinată achiziționării de terenuri cu destinație agricolă pentru exploatare, finanțarea investițiilor în agricultură, incluzând și achiziția de animale de reproducție și cel al acvaculturii. Credit pentru finanțarea capitalului de lucru - OUG 43/2013 este un credit destinat finanțării activității curente din agricultură, incluzând și achiziția de animale destinate comercializării și finanțării activității producției piscicole.

CREDITE PENTRU IMM-URI DIN SURSE ATRASE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME DE COOPERARE CU PARTENERI EXTERNI

Credit de investiții pentru IMM-uri acordate prin programul româno-elvețian. Este un credit destinat finanțării dezvoltării afacerilor, conform planului de investiții, pentru achiziționarea de active fixe corporale și necorporale. Credite de investiții BEI sunt acordate în baza parteneriatului între CEC Bank și Banca Europeană de Investiții, cu plafon de 145 milioane euro. Este destinat finanțării proiectelor de investiții și pentru cofinanțarea proiectelor de investiții din fonduri europene. Linia de credit BEI este un credit destinat capitalului de lucru, fonduri pentru plata materiilor prime și materialelor, stocurilor și cheltuielilor indirecte, finanțarea creanțelor comerciale.

PRODUSE DE CREDITARE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

Linie de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene este un credit destinat finanțării proiectelor complexe, realizate în mai multe tranșe, pentru prefinanțarea parțială sau integrală a grantului aferent proiectelor și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și finanțarea cheltuielilor neeligibile proiectelor. Credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene este un credit destinat prefinanțării parțiale sau integrale a garantului aferent proiectului de investiții, cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții, finanțarea parțială a cheltuielilor neeligibile. Credit pentru proiecte finanțate din fonduri europene este un credit destinat prefinanțării parțiale sau integrale grantului aferent proiectelor. APIA-SAPS: creditul este destinat finanțării capitalului de lucru, pentru activități curente, de beneficiarii schemei de plată unică pe suprafață. APIA - ZOOTEHNIE este o finanțare de capital de lucru, pentru activități curente, de beneficiarii plăților naționale complementare din zootehnie. APIA- Bunăstare păsări și porcine este o finanțare de capital de lucru pentru activități curente desfășurate de beneficiarii ajutoarelor de stat pentru angajamentele asumate voluntar pentru bunăstarea păsărilor și porcinelor.

PROGRAMUL START-UP NATION

Program Start-up Nation 1/2 este un credit destinat stimulării înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătățirii performanțelor lor, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața de muncă a persoanelor defavorizate, a șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi, inovative. Alocația Financiară Nerambursabilă este o finanțare nerambursabilă acordată de MMACA, cu procent maxim de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiție, dar nu mai mult de 200 000 lei pentru beneficiar. Program Start-up Nation 2/2 este un credit adresat cu prioritate pentru producție și programe IT, industrie creativă, servicii, comerț și altele. Credit punte Start-up Nation este destinat finanțării cheltuielilor eligibile din proiect, conform acordului de finanțare încheiat de beneficiar cu MMACA. Pachet operațional Start-up IMM. Oferta este destinată clienților persoane juridice care se încadrează în categoria start-up și sunt înființate în mai puțin de un an de la data solicitării creditului.

PROGRAMUL COMERȚ ȘI SERVICII DE PIAȚĂ ȘI PROGRAMUL NAȚIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

Programul de comerț și servicii de piață/Programul de microindustrializare. Pentru beneficiarii care solicită credit bancar pentru contribuția proprie, dobânda fixă este 4,49% pe an. Credite de investiții reprezentând AFN și/sau cheltuieli neeligibile. Alocația financiară nerambursabilă, de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile proiectului, dar nu mai mult de 250 000 lei pentru programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe piață; 450 000 lei pentru programul național multianual de microindustrializare.

 

Lasă un comentariu