Cursurile de gnoză (cunoaștere) a religiilor lumii, culturii, civilizației, istoriei, mitologiei, misticii și artei revin în orașul nostru!

Asociația geofilosofică Vopus AGEAC pledează pentru puterea cunoașterii. Gnosis înseamnă cunoaștere, în greacă. Pentru redeschiderea cursului foarte apreciat la care particip de mulți ani, în această toamnă, sub genericul Gnoza se întoarce, pentru a ne revela... drumul secret, a fost ales un citat din elvețianul Carl Gustav Jung, discipolul evreului Sigmund Freud, cine privește în afară visează, cine privește înăuntru se trezește. Ageac este o instituție umanistă, filosofică și antropologică a cărei rațiune de a fi este de a investiga valorile culturale conținute în tradițiile, folclorul, mitologia, filosofia, arta, obiceiurile și credințele tuturor popoarelor din antichitate, în scopul de a extrage din acestea principiile și valorile care să-i permită omului modern să trăiască într-un mod mai conștient, mai inteligent și mai deplin. Fondatorul cursului este Samael Aun Weor, organizația internațională fiind prezentă în mai mult de 40 de țări de pe cele cinci continente, formată din persoane dintr-o gamă largă de activități profesionale, culturi și ideologii, care sunt interesate să investigheze și să aducă în actualitate marile învățături universale din trecut. Cursurile constau în activități audio-vizuale săptămânale, conduse de instructori autorizați și pregătiți în centre de formare. Temele de studiu sunt analiza psihică a omului, originea universului și a omului, studiul simbolurilor sacre ale civilizațiilor din trecut, Kabala evreiască, cheie pentru interpretarea arhietipurilor eterne, cauzele sclaviei psihologice a maselor sociale, asemănări între mesajele marilor culturi, gnoza păgână și creștină, valentinism și Pistis Sophia, conexiuni între Zen, Meditație și Filosofie, studiul comparativ al religiilor, demiurgul și falsul demiurg, sisteme de educație și autoeducație, etică și sociologie contemporană, experiența Realului, fundamentele falsei personalități, universalitatea și validitatea Mitologiei, dezvăluirea textelor sacre, metodologie pentru trezirea Conștiinței, funcționalisme secrete ale falsei personalități, învățăturile Mayașilor și ale Nahuașilor, Gnana sau Jnana hindusă, beneficiile meditației, studiul stresului și mijloace pentru a-l combate. Așa cum am precizat, gnoza este un cuvânt grecesc ce se traduce prin cunoaștere. Acest curs pledează pentru cunoașterea transcedentală, înțelegere a ființei umane, originii, motivul existenței etc. Ageac cercetează această cunoaștere așa cum s-a manifestat de-a lungul istoriei pe diferite continente și în diferitele culturi care au existat.

Înțelepciunea platonică este studiată, fărâma de eternitate ce sălășluiește în interiorul nostru. Bazându-ne pe cunoașterea științifică, studiind expresiile artistice lăsate de diferitele civilizații umane, alimentându-ne cu chintesența religiilor care au luminat planeta și recuperându-ne Esența prin contactul cu natura, acest curs investighează și difuzează învățăturile transcedentale pe care ființa umană le-a acumulat de-a lungul mileniilor, pentru binele întregii umanități și pentru a învăța să trăim într-o manieră mai conștientă și mai deplină. Următorul curs este joi, ora 18,30, la hotel Plaza, în continuare cursurile desfășurându-se săptămânal în același spațiu nou și surprinzător de luxos! Atât deocamdată, urmând mai în detaliu, pe parcurs.

 

Foto dreapta

Sus: Instructorul Florin Munteanu

Jos: Samael Aun Weor, autorul cursului de gnoză

Lasă un comentariu