Atenție! VECHIMEA LA PENSIE SE MAI POATE „CUMPĂRA” DOAR PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) reamintește persoanelor care doresc să își plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale (adică, să „cumpere” vechime pentru pensie), în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018.

Cine își poate „cumpăra” vechime

CNPP reamintește că perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

În intervalul de 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului de asigurare socială, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în acest interval. Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din luna (lunile) pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale actualizată.

Poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: nu are calitatea de pensioner la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respective nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Venitul minim la care se calculează asigurarea

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul debază minim brut pe țară garantat în plată, cores- punzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Valorile salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate sunt următoarele: pentru anul 2011 - 670 lei; pentru anul 2012 - 700 lei; pentru ianuarie 2013 - 700 lei; pentru februarie - iunie 2013 - 750 lei; pentru iulie - decembrie 2013 - 800 lei; pentru ianuarie – iunie 2014 - 850 lei; pentru iulie - decembrie 2014 - 900 lei; pentru ianuarie - iunie 2015 - 975 lei; pentru iulie - decembrie 2015 – 1.050 lei; pentru ianuarie – aprilie 2016 - 1.050 lei; pentru mai 2016 - ianuarie 2017 – 1.250 lei; pentru februarie 2017 - decembrie 2017 – 1.450 lei; pentru ianuarie 2018 - prezent – 1.900 lei.

Cotele de contribuție

Raportat la salariul minim garantat în plată, prezentat mai sus, cotele contribuției de asigurări sociale (prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 186/2016) sunt următoarele: pentru anul 2011 - 31,3%; pentru anul 2012 - 31,3%; pentru anul 2013 - 31,3%; pentru ianuarie - septembrie 2014 - 31,3%; pentru octombrie - decembrie 2014 - 26,3%; pentru anul 2015 - 26,3%; pentru anul 2016 - 26,3%; pentru anul 2017 - 26,3%; pentru anul 2018 - 25%.

În cazul în care persoana interesată solicit asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracțiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru o lună întreagă. Venitul asigurat care constituie baza de calcul a contribuției de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată corespunzător lunii respective.

* * *

CNPP precizează că, de la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2016 până la finalul lunii septembrie 2018, au fost încheiate 39.341 contracte de asigurare socială, pentru care casele teritoriale de pensii au încasat suma de 221.981.718 lei.

Lasă un comentariu