Curs de competențe antreprenoriale

În colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș, Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș (CCS) organizează Curs de competențe antreprenoriale. Se dorește, astfel, formarea și perfecțio-narea unor profesioniști în domeniul afacerilor, plecând de la idei simple de afaceri și punerea în practică a acestora, ca urmare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în cadrul cursului. Locurile sunt limitate la un număr de 20 de cursanți.

Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel național de către Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

,,Le oferim studenților posibilitatea de a învăța gratuit, dar așteptăm și din partea lor seriozitate și implicare”, spunea Olteanu Anca - referent cultural la Casa de Cutură a Studenților Mureș.

Domnia sa adăuga și că înscrierile se fac la sediul Casei de Cultură din Târgu-Mureș (Str. Nicolae Grigorescu, nr. 19), până în 21 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9 - 14. Sunt necesare: în original/copie: cartea de identitate, certificatul de naștere, diploma de Bacalaureat, carnetul de student vizat pe anul universitar curent și adeverință de la medicul de familie (cu menționarea: apt pentru curs).

Detalii suplimentare se pot obține la sediul CCS, telefon 0265.216.066 sau adresa de e-mail ccs.targumures@gmail.com.

Lasă un comentariu