MAI MULȚI BANI PENTRU PROGRAMUL “MASĂ CALDĂ ÎN ȘCOLI”

Recent, în sedință de Guvern, a fost aprobată Ordonanța de urgență privind continuarea programului național “Masă caldă în școli”, destinat preșcolarilor și elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Implementarea Programului-suport reprezintă una dintre măsurile de prevenire și, totodată, de intervenție cu influență asupra părăsirii timpurii a școlii în România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare 2017.

Dorindu-se evitarea organizării a două proceduri de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor, ca element de noutate, s-a introdus trecerea de la an școlar la an calendaristic, aspect ce contribuie la asigurarea continuității programului-pilot.

Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei, ceea ce a permis majorarea valorii pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la 7 lei, atât cât prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar.

Pentru evaluarea corespunzătoare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, s-a decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puțin un ciclu de învățământ. În urma pilotării programului în anii precedenți, s-au constatat o serie de efecte pozitive asupra beneficiarilor direcți și indirecți. Printre acestea se numără: scăderea ratei abandonului școlar, diminuarea absenteismului și a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a unei alimentații sănătoase, consolidarea relației familie-școală prin implicarea părinților în educarea copiilor în privința unei alimentații sănătoase și reducerea migrației elevilor din unitățile de învățământ din mediul rural către unitățile de învățământ din mediul urban, informează Ministerul Educației Naționale.

 

Lasă un comentariu