ZORII CATEDRALEI

Scrise și rostite de preotul-dascăl universitar, sibianul Constantin Necula. Cel care ne prefațează două irepetabile momente înălțătoare ale credinței străbune și istoriei multimilenare a românilor de pretutindeni: Duminică, 25 noiembrie, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României: oficierea slujbei religioase de sfințire a noii Catedrale Patriarhale Ortodoxe a Mântuirii Neamului; iar sâmbătă, 1 Decembrie, la Alba Iulia, în Ardeal, ca și în restul țării: festivitățile Centenarului Unirii Transilvaniei cu România.

„Suntem înaintea unui ceas astral. În marea vieții românești, Biserica Ortodoxă Română își așterne, la An Centenar de Unire Națională, în apele tulburi ale istoriei contemporane, Nava Amiral, Catedrala. Suntem dinaintea unei provocări la etica lumii urbanizate în care trăim, care și-a uitat satele și țăranii care și-au răstignit familiile și viitorul în țărâna unei țări. O lume obsedată de praful drumurilor modernizate ori de dezintegrarea propriilor familii pentru a se alinia cerințelor unor orizonturi utopice. Catedrala este lecția reintegrării noastre în normal. Asemenea Crucii de pe Caraiman, construită din oțelul podurilor bombardate de dușman de pe toată Valea Prahovei, Catedrala reașează așchiile podurilor de oțel ale visurilor noastre naționale. Unitatea de caracter a oamenilor care alcătuiesc fundamentul de rezistență al Războiului celui Dintâi. Plânsul mamelor și mireselor, fraților celor mici ori surorilor cărora nu li s-au mai întors acasă sufletele: fiii, mirii, frații, soții (…) Scâncetul de foame al orfanilor ori geamătul de durere al rănitului, uneori de dincolo de pragul suportabilului. Strigătul de îmbărbătare al ofițerului ori murmurul de încurajare a muribundului de pe buzele preotului militar. Toate sunt Catedrală. Țin Catedrala și fac din ea edificiul reprezentativ al celor 100 de ani de Românie. (…) Primii, în zorii sfințirii, care vor intra în Catedrală, nu vor fi oamenii cei văzuți. Vor veni voivozii mărturisitori, de la Neagoe Basarab la Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu cu pruncii săi maturizați prin martiriu. Vor veni călugării, cu Nicodim călcând pe apele Dunării, precum Stăpânul peste apele dintâi, cu maicile privegherii din pragul Tismanei ori Polovragilor, dacii și scriitorii cei din cronici. Vor intra în Catedrală boierii cei râvnitori de a face bine, care se pocăiau hrănind săracii ori ridicând locașuri Celui Care toate le iartă de sunt pocăite. Vor veni, dinspre Ardeal, culți ciobani ai transhumanței culturale, descălecătorii culturii în România, care-și așteptau România Mare. Dintâi avrigeanul cu zâmbet de trigonometru ori, dacă vreți, inginerul cu teologia și pedagogia ascunsă în hematii, Gheorghe Lazăr. Spornicul călugăr duhovnicesc Gheorghe de la Cernica, de vatră din Săliște, ce a cunoscut Academia Română prin oamenii săi. Se va arăta Dimitrie Eustatievici ori generațiile de îngeri culturali din Scheii Brașovului ori Sibiu, Bistrița ori Năsăud, pilduitori plămăditori de carte românească, Filip Moldoveanu și Diaconu Coresi, dintâi, apoi ceilalți, mulți. Luptătorii pentru demnitatea din Maramureșul istoric, dulce grăitorii basarabeni ori strașinicii bucovineni - unde dintâi s-a arătat teologia românească, știința cu recunoaștere europeană.

Vor fi cu noi. Din sobor nu vor lipsi ierarhii ctitori de cultură, Andrei Șaguna și Varlaam al Moldovei, ori cei care au apărat, cu propria libertate, libertățile de conștiință ale oamenilor, precum Calinic cel care își odihnește râvna în ostrovul Cernicăi. Nici nu putem să-i spunem pe toți după nume, căci fiecărei cărămizi îi corespunde câte o generație. Iar fiecărei arcade câte un batalion românesc ce-și trezește Învierea în zorii sfințirii, așteptând ziua cea neinserată a Împărăției lui Dumnezeu. Vor fi toți. Soldat cu soldat, ofițer cu ofițer, voluntar cu voluntar. Nu doar cei din 1918, ci și cei de la luarea Griviței, ori cei care în câmpul de la reduta Rahovei cereau să moară, decât să mai fie robi turcului. Nu, țăranul român nu va fi făcut școli de geopolitică și tactică militară, dar recunoștea cu ușurință dușmanii și minciuna ce-i măcinau țara. Din Cer, pe fușteiele de fir de borangic ale iubirii de neam, vor intra în Taina Sfințirii preoții cuminți și luminoși ai neamului, preotesele ca o candelă de lucire cerească, sat după sat, ni se vor așeza strămoșii. Simplu. Ca la Liturghie (…) Vor fi aici și cei de care ne rușinăm. Și cei de care am uitat. Pentru că întreaga Catedrală este țara, cu noi toți, fiecare în parte, care suim coasta de lumină a nemuririi în Ortodoxie.(…) Monumentele libertății ne-au rămas cimitirele eroilor din trecătorile Carpaților. Monumentele libertății ne sunt osuarele Mateiașului, Oituzului, Mărăștilor ori Mărășeștiului, în podmolul câmpiilor înecate în sânge. De-acolo și din Hrisovul lui Ferdinand I pentru Biserica Mântuirii Neamului (10 mai 1920) putem să regăsim ritmul argumentării logic-istorice a unui locaș al preamăririi Celui pe care Regele îl vedea biruitor în mijlocul Armatei Române. Nu vor fi lipsă la primul zvon al clopotului ce vestește Sfințirea, ungerea unui altar ce ne cuprinde pe toți.(…) Vin zorile. Spre Altarul catedralei pășesc sfinții. Să mergem! Se arată zorii catedralei! Veniți să ne bucurăm de Dumnezeu care se lasă sărutat pe zâmbet…"

 

 

 

Lasă un comentariu