LANSARE DE CARTE LA SEDIUL APICOLA TÂRGU-MUREȘ: VASILE BOTA, CRONICAR ÎN TRANZIȚIE, VOLUMUL II

În seara zilei de joi, 29 noiembrie a.c., la sediul Apicola din Târgu-Mureș a avut loc lansarea cărții intitulate “Cronicar în tranziție”, volumul II, având autor pe Vasile Bota, carte apărută la Editura Ardealul din Târgu-Mureș. Reamintim faptul că autorul a editat anul trecut primul volum al cărții, cu acest titlu. În volumul de față regăsim articole publicate de autor în ziarul “Cuvântul liber” din anul 2012, 2013 și 2014. Se înțelege că va urma, ca o continuare a volumelor de publicistică, volumul trei, care va aduce la zi seria articolelor publicate. Scriitorul Vasile Bota cu această carte se află la a treia apariție editorială, primul volum fiind intitulat “Jurnal de călătorie - Un țăran român în America”, apărut în anul 2016, un volum de carte scris în urma unor vizite întreprinse la fiul său, medic endocrinolog în SUA. Să facem de la bun început o remarcă: ca gen literar, publicistica nu este ficțiune, precum o nuvelă sau un roman, chiar dacă și la aceste genuri literare există și un sâmbure de adevăr. În acest caz este vorba de realitate, uneori dură, și pe care mulți n-o acceptă. Este ca o oglindă, în care uneori ne privim cu plăcere, alteori ne vine s-o spargem fiindcă nu ne place ceea ce vedem în ea...

NOTE DESPRE AUTOR

Scriitorul Vasile Bota s-a născut în anul 1951. A urmat Liceul Agricol din Târgu-Mureș, apoi Institutul Agronomic “Nicolae Bălcescu” din București, pe care l-a absolvit în anul 1978. În paralel, la Universitatea din București a frecventat cursurile de literatură comparată, dar și de jurnalism. În 1982 a absolvit la Cluj-Napoca, în cadrul Institutului Agronomic, cursurile postuniversitare. În anul 1992 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă la Sibiu. A lucrat în agricultură, unde a ocupat diferite funcții, până la cea de director, a fost preot paroh timp de 25 de ani, până la vârsta pensionării, în paralel cu funcția de redactor, redactor-șef de secție economică la ziarul “Cuvântul liber”, unde este și acum redactor. De mai mulți ani este președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România - Filiala Mureș. În articolele pe care le publică autorul în ziar, în principal pe tema agriculturii și a teologiei, regăsim o atitudine fermă, competentă a omului cu o bogată pregătire teoretică și practică, cu poziții acide față de ceea ce este nefiresc.

RECENZIA CĂRȚII

Depre volumul de față și-au exprimat opinia mai multe persoane, cu diferite pregătiri socio-profesionale, și care cunosc îndeaproape activitatea profesională a scriitorului Vasile Bota. Primul care a luat cuvântul a fost dr. Eugeniu Nistor, lector universitar, directorul Editurii “Ardealul”, cel care a fost și moderatorul evenimentului editorial. “Doamnelor și domnior, iată-ne în fața unui eveniment editorial, care, nu mă-ndoiesc, va rămâne în memoria culturală târgumureșeană, pentru cronicarii viitorului. De data aceasta avem, însă, un cronicar al tranziției. Este vorba despre domnul Vasile Bota, personalitate binecunoscută a vieții publice târgumureșene: jurnalist, inginer agronom, președinte al Asociației Apicultorilor - Filiala Mureș, preot, cu alte cuvinte, o personalitate enciclopedică”, și-a început prezentarea dr. Eugeniu Nistor, prezentând apoi cartea din punctul de vedere al editorului. “De ce cronicar în tranziție? Pentru că, poate, este cel mai îndreptățit, sub aspect publicistic, analitic, investigativ, să ne dea date concrete, corecte, despre ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în agricultura mureșeană a ultimelor aproape trei decenii. Ca și jurnalist, a făcut o serie de investigații. A întâlnit o serie de situații în agricultură, față de care a avut puncte de vedere.” Eugeniu Nistor remarcă conexiunile pe care le face autorul în viața socială, pornind de la nucleul care-l generează și care este cel politic, reliefând că multe cauze ale problemelor actuale din agricultură se datorează unor proaste guvernări, fapt ce determină o prelungire nefirească a perioadei de tranziție spre capitalism și care nu se mai termină. Eugeniu Nistor remarcă și o serie de articole care “ating coarda sensibilă a teologului”, tradițiile noastre, structura noastră socială veche care se destramă acum, și care, pare că se prăbușește, dar care se datorează și exodului populației, iar acum “viața la țară nu mai este dorită, satele se pustiesc și găsești tot mai frecvent case închise, cu lacăte la ușă”. În analize profunde pe care le întreprinde în articolele sale, cu viziunea specialistului, se regăsește pasiunea autorului pentru agricultură și viața la țară, cu tot ce presupune asta. Următorul care a luat cuvântul a fost ing. dr. Mihai Tomșa, care, mai întâi a făcut referire la omul Vasile Bota, cu care se cunoaște bine, de mulți ani. Începând cu pregătirea sa profesională, interesul său sporit față de agricultură, dar și pentru alte domenii, dintre care se detașează cel față de albine și ceea ce presupune apicultura. Albina, prin tot ceea ce face ea, generează întreaga biodiversitate de pe Terra. “Această pasiune a sa pentru apicultură a făcut ca apicultorii din județ să-l aleagă ca președinte al lor, fapt care se vede aici, fiind în casa apicultorilor. Eu întotdeauna am spus, din tinerețe și până acum, că apicultorii sunt fruntea lucrătorilor din agricultură, sunt cei mai distinși oameni, care se ocupă din agricultură. Fiindcă n-am văzut, sau n-am întâlnit un apicultor care să nu știe carte, care să nu fi studiat această deosebit de utilă insectă, sub toate aspectele”, a subliniat ing. dr. Mihai Tomșa. Referindu-se la cartea de față, vorbitorul s-a oprit întâi la articolele referitoare la agricultură, care cuprind patru mari domenii. “În primul rând a criticat, cu foarte multă obiectivitate, tot ceea ce se întâmplă astăzi în agricultura românească, de acum și chiar de dinainte de 1990”. Al doilea domeniu este al recomandărilor, a indicațiilor specialistului. Al treilea domeniu abordat este acela de a demonstra, de a arăta că agricultura este o profesie nobilă, frumoasă, rentabilă. Ultima categorie de publicistică agricolă, în opinia vorbitorului, este analiza profesionistă, patriotică, a posibilităților de îmbunătățire a diferitelor aspecte organizatorice, tehnice din agricultura românească. Mihai Tomșa remarcă faptul că Vasile Bota abordează temele în articolele sale cu mult curaj, arătând și aspectele din agricultură de dinainte de 1990 și care, în multe cazuri, au fost mult mai bune, dar mulți jurnaliști se feresc să facă referire la aceasta, fie din necunoaștere, fie din jenă, ori ca promotori ale unor interese politice. Prof. Dimitrie Poptămaș, un specialist de marcă în carte, director până la pensionare la Biblioteca Județeană Mureș: “Vasile Bota, îl cunoaștem cu toții, este unul din gazetarii noștri de marcă ai Târgu-Mureșului, de la principalul cotidian al urbei noastre, înainte “Steaua Roșie”, după aceea “Cuvântul liber”, desigur, după schimbările din 1989, era firesc să fie așa”, și-a început expunerea Dimitrie Poptămaș, arătând apoi că față de părintele Vaile Bota se simte legat și prin faptul că “părintele Bota a fost predestinat pentru preoție”, iar pregătirile, înt-un fel sau altul, pentru a deveni preot, le-a făcut înainte de 1989. A arătat că, după ce Vasile Bota a absolvit Facultatea de Teologie din Sibiu, a preluat parohia de la Moișa, unde tatăl vorbitorului fusese preot, cu ani în urmă, la Porumbeni, la o biserică frumoasă din lemn. A arătat că majoritatea celor născuți și crescuți la țară pleacă pe drumul vieții cu pasiune și cunoștințe despre agricultură. Arătând în continuare evoluția profesională a autorului, momentul în care a intrat în presa scrisă, vorbitorul o apreciază: “De asemenea oameni este nevoie în presă. De aceia care cunosc precis domeniul secțiunii în care ei activează acolo. În principal, articolele domniei sale tratează problemele agriculturii noastre. Având și o pregătire complexă, desigur, privește, îmbină, face legături între ființa și credința la români și dragostea pentru pământ și lucrarea pământului. Foarte multe din eseurile domniei sale sunt foarte bine puse la punct atunci când este vorba despre agricultură. Desigur că este un cronicar al tranziției. Nimeni nu s-a așteptat, nimeni n-a cunoscut și nimeni nu va cunoaște, fiindcă nu ne-am așteptat ca agricultura noastră să evolueze în acest fel și nu știm ce va fi în viitor cu agricultura noastră”, a arătat vorbitorul, subliniind că în agricultură se află subzistența noastră. Se pare că este o luptă politică pentru a distruge tot ce este românesc și de a ne transforma în niște consumatori, din producători. “Vasile Bota este un gazetar de temut atunci când își întoarce privirea în trecut și vede unde am ajuns și mai ales atunci când se gândește la viitor”. Dimitrie Poptămaș a subliniat că articolele lui Vasile Bota le-a citit cu multă plăcere, iar acum le citește cu mai multă plăcere “să ne reamintim cum am trecut și cum trecem și astăzi prin această tranziție”. A arătat, exemplificând prin lucrările lui Vasile Netea, foarte multe publicate în diferite ziare, dispersate, a reușit să le adune în zece volume și este foarte important ca toate aceste articole publicate în ziare să fie cuprinse într-un volum. Multe din articolele lui Vasile Bota deplâng distrugerea industriei noastre. În privința agriculturii, problema primordială este faptul că s-au destrămat gospodăriile agricole. După ce am refărâmițat terenurile agricole, pe parcele mici este foarte greu de lucrat. Dar politicul a fost peste toate astea. Cei puțini la număr care și-au păstrat cooperativele agricole, și-au procurat utilaje mai moderne și merg ceva mai bine decât agricultorii izolați. Depre activitatea jurnalistică a autorului a vorbit prof. Ileana Sandu, scriitoare, jurnalistă, redactor la ziarul “Cuvântul liber”. “Cu acest al doilea volum din «Cronicar în tranziție», Vasile Bota își face puțină ordine în lucruri, concentrându-se aproape în exclusivitate asupra chestiunii agrare. Deloc concesiv, autorul ne pune în față oglinda fidelă, neaburită și imaginea necosmetizantă, dezolantă a agriculturii românești. Oferă din perspectiva specialistului un optimism rezervat, posibile soluții, prin care acest domeniu ar putea să se redre-seze, să-și recapete vigoarea și prospețimea, dacă n-ar fi năpădit, până la sufocare, de buruienile, florile de mucegai și de alți dăunători emanați din mecanisme sociale dereglate, spre tristețea autorului. Tristețe tradusă nu odată, prin fraza scrâșnită, usturătoare, sarcastică”, a început analiza Ileana Sandu. “Peisajul socio-politic îi furnizează, dealtfel, material din abundență, pentru biciul său necruțător”, afirmații pertinente, urmate de exemplificări cu citate din lucrarea autorului. “Sunt toate acestea, spuse verde-n față, nu de la marginea drumului, nu de la poalele crucii, ci, direct de pe cruce, din mijlocul țarinii, din buza găbănașului, fără menajamente, înflorituri, ocolișuri și întoarceri din condei, într-o românească neaoșă, curată, în fraze bine structurate, având ca fundament solide cunoștințe în materie, dar și o documentare pe măsură, și nu exagerăm în a afirma că nu există colțișor, oricât de ascuns, de colbuit, ori plin de hârtoape, din acest județ pe care Vasile Bota să nu-l fi cercetat, mereu curios, mereu neliniștit, mereu în căutarea binelui, a frumosului, a împlinirii, a exemplelor pozitive, bucuros atunci când le află, și grăbit să le așeze în pagina de ziar...”

În continuare, despre autor au rostit impresii Aurel Mândru, președintele de onoare APIA Mureș, părintele preot paroh în Agrișteu, Ionel Pop. În final, a luat cuvântul autorul cărții, Vasile Bota: “Regret că nu este aici, cu noi, domnul Lazăr Lădariu. Mi-a fost mentor, prieten apropiat. Dumnezeu să-i dea sănătate, să-l ridice din patul durerii... Țin să mulțumesc celor care au vorbit despre cartea mea, despre persoana mea” și-a început alocuțiunea Vasile Bota, plin de emoție. Cu mulțumiri celor care au onorat invitația de a fi prezenți la lansarea de carte.

Lasă un comentariu