LA UNGHENI ȘI LA CRISTEȘTI S-A SĂRBĂTORIT CENTENARUL

Această zi de mare sărbătoare i-a adunat pe cei ce locuiesc în orașul Ungheni și în comuna Cristești și au sărbătorit Unirea de la 1 Decembrie 1918, a Transilvaniei cu Regatul României.

Locuitorii orașului Ungheni și ai comunei Cristești au cinstit mărețul eveniment cum se cuvine. După ce a fost intonat Imnul Național, s-au depus coroane de flori la monumentele ridicate în memoria celor care s-au jertfit pentru Patrie. În continuare, au fost rostite cuvântări din partea aleșilor locali, ai consilierilor și a unor cadre didactice, care au făcut o trecere în revistă a celor 100 de ani de la Marea Unire. 100 de ani de celebrare a Centenarului, este o reiterare a marilor evenimente istorice, politice, economice, culturale și spirituale. S-au recitat din lirica vremii, s-a menționat faptul că s-a ales Alba Iulia pentru că aici Mihai Viteazul a înfăptuit pentru prima dată, în anul 1600, prima unire a provinciilor românești, culminând cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Cei care au luat cuvântul au arătat că Adunarea Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 a votat în unanimitate și s-a strigat, “Trăiască România dodoloață.”

În final au avut loc programe artistice susținute de artiștii căminelor culturale și de artiști din Maramureș și din Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu