CALENDAR APICOL - IANUARIE 2019

Distribuie pe:

În ianuarie albinele trec în a doua perioadă a iernării, perioadă în care încep pregătirile pentru noul sezon apicol. Dacă apar în ferestrele de iarnă zile însorite, acestea sunt o adevărată binecuvântare pentru albine, fiindcă se favorizează zborul de curățire. Spre sfârșitul lunii, temperatura din ghemul de iernare crește cu 10 grade C, de la 24 la 34 grade C, temperatură favorabilă debutului creșterii de puiet, ca urmare a zborului de curățire efectuat în zilele însorite și a unui consum de hrană crescut, la aproximativ 1 kg miere, odată cu creșterea puietului, în funcție de puterea familiei și de condițiile exterioare.

Pentru o iernare în condiții bune, apicultorii trebuie să acționeze în următoarele direcții:

- Să verifice periodic starea stupinei, pentru prevenirea deranjării și neliniștii familiilor de albine, ca urmare a atacului de animale, păsări, șoareci, ciocănitori, pițigoi și vrăbii;

- Să se supravegheze modul de iernare al familiilor de albine prin analiza zumzetului albinelor, prin controale auditive periodice, ascultarea familiilor cu ajutorul unui tub de cauciuc cu diametrul de 0,8-1 cm, prin analiza diferitelor resturi a cantității de albină moartă găsită în fața urdinișului, a resturilor scoase cu o sârmă îndoită de pe fundul stupului, să se îndepărteze fără zgomot gheața și zăpada neafânată de pe scândurile de zbor ale stupilor și desfundarea urdinișurilor de albine moarte. Tot în această perioadă, se va face prepararea și administrarea turtelor de șerbet de zahăr și a plăcilor de zahăr candi sau de miere cristalizată, familiilor de albine care nu au suficientă hrană. Se vor repara, curăța și dezinfecta stupii și inventarul apicol. Dacă vremea permite, se vor vopsi stupii, iar la adăpost, în cabanele apicole, se vor însârma ramele.

În ce privește percepția zumzetului albinelor ca indicator al stării de sănătate al familiilor: un zumzet moderat și uniform arată că familia este în stare bună și iernarea decurge normal; un zumzet puternic arată că familia este în suferință, boală sau dăunători; un zumzet slab, asemănător foșnetului de frunze, arată că familia este înfometată, sau nu mai are rezerve de hrană, fie aceste rezerve sunt dispuse de așa natură că albinele nu le pot aborda din cauza temperaturii prea scăzute, iar un zumzet prelung, neuniform în intensitate, plângător, indică absența mătcii. Când zumzetul este foarte slab sau nu se percepe aproape deloc se va interveni prin lovirea cu mâna a peretelui din fața stupului, dacă albinele răspund printr-un zumzet puternic, care încetează numaidecât, înseamnă că familia iernează în condiții bune.

- Mortalitatea exagerată a albinelor este rezultatul unei iernări cu multe albine bătrâne, existența unor boli sau dăunători, a unor familii fără matcă sau lipsa hranei.

- Prezența șoarecilor poate fi stabilită după prezența cadavrelor de albine fără capete roase, excremente de șoareci, rumeguș de ceară în cantitate mare pe fundul stupului. Prezența albinelor umede, mucegăite, arată că în stup ventilația este deficitară.

- Albinele cu abdomenul umflat și pete de diaree la urdiniș, înseamnă că familia de albine este bolnavă de diaree din cauza consumului de hrană necorespunzătoare, sau din cauza condițiilor nefavorabile iernării, care favorizează apariția nosemozei. Lipsa mătcii dintr-o familie de albine poate provoca neliniște în familia de albine, consum exagerat de miere, îmbolnăviri. Observat din timp, fenomenul poate fi prevenit prin unificarea familiilor de albine, introducerea unei mătci de rezervă dacă există în stupină.

Precizăm că, prin grija deosebită manifestată de Guvernul Ungariei, pentru maghiarii din Transilvania, s-a sponsorizat cu sume considerabile și apariția unei reviste de specialitate în limba maghiară “Erdelyi Mehesz” (Apicultura ardeleană), revistă ce se distribuie gratuit. La sediul ACA Mureș, în 17 ianuarie, începe învățământul de masă pentru apicultorii înscriși în asociație.

Lasă un comentariu