NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU TOMATE CONTINUĂ ȘI ÎN 2019

Distribuie pe:

Zilele trecute, în ședință de Guvern, a fost adoptată, printr-o Hotărâre, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2019.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 de euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranșă.

Cererea de înscriere în program se depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până cel târziu în 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai; 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie - 20 decembrie.

Beneficiari

Potențiali beneficiari ai sprijinului financiar pot fi producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 233.190.000 de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 50.000.000 de euro. Acestea se vor asigura din bugetul pe anul 2019.

Criterii de eligibilitate

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, solicitanții, pentru a fi eligibili la aplicarea schemei sunt: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată ,,Program susținere tomate, 2019" și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până în 27 decembrie, inclusiv, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 

Lasă un comentariu