SE PREGĂTEȘTE O MARE HOȚIE: FURTUL PARAFAT PRINTR-O LEGE ȘI O NOUĂ REÎMPROPRIETĂRIRE CU SUTE DE MII DE HECTARE DE PĂDURE...

Distribuie pe:

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, a trecut de Senat și se află în dezbatere la Camera Deputaților.

În legătură cu acest proiect, de două săptămâni, reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Silvicultură “Silva” protestează în fața Parlamentului României. Acest proiect legislativ promovează propunerea de constituire a dreptului de proprietate în favoarea unităților de cult cu terenuri forestiere pe care le-au avut, de-a lungul timpului, în folosință sau administrare. Până în prezent, în foarte multe cazuri, unităților de cult li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe terenuri forestiere cu suprafețe, uneori, mai mari chiar decât au avut în proprietate la naționalizare.

În alte cazuri, unitățile de cult au pierdut procese intentate Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, iar instanțele de judecată au respins acțiunile unor unități de cult pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu terenuri forestiere.

Totodată, în ceea ce privește retrocedarea terenurilor forestiere către formele asociative de proprietate ale comunităților din fostele regiuni grănicerești, acestea nu au avut restricții în procesul retrocedării terenurilor forestiere și li s-au retrocedat suprafețele pentru care au depus cereri la comisiile locale de fond funciar.

În realitate, conform informațiilor furnizate de către Federația Sindicatelor din Silvicultură “Silva”, forma propusă pentru restituirea terenurilor forestiere către formele asociative de proprietate ale comunităților din fostele regiuni grănicerești încearcă să legifereze retrocedarea terenurilor forestiere deținute de fostul Regiment 13 Confiniar Româno-Bănățean, în suprafață de 54.000 ha, pe județul Caraș-Severin, și 10.000 de ha, pe județul Mehedinți, către Comunitatea de Avere Caransebeș, ale cărei solicitări au fost anterior respinse definitiv de către instanțele de judecată din cele două județe, precum și terenurile forestiere deținute de fosta Direcțiune Silvică și Domenială “UDR”, în suprafață de 92.464 ha, din care suprafața de 87.895 ha a fost solicitată în anul 2005 de către: Asociația Organizația Patrimonială Silvo Domenială Reșița-Oravița; Uzina Constructoare de Mașini Reșița (UCMR) și Combinatul Siderurgic Reșița (CSR), solicitări admise inițial de judecătoriile teritoriale din Județul Caraș-Severin și de Tribunalul Reșița, dar respinse de Curtea de Apel Timișoara.

Tot în acest registru, s-ar deschide posibilitatea unor unități administrativ-teritoriale din județul Caraș- Severin să solicite restituirea terenurilor forestiere ale fostelor comunități de avere, în suprafață de cca. 260.000 ha, solicitări care, de asemenea, au fost respinse de Comisia Județeană de Fond Funciar Caraș-Severin.

Dacă acest proiect ar fi aprobat în forma votată de Senat, ar conduce la diminuarea fondului forestier, proprietate publică a statului, cu următoarele suprafețe de teren forestier:163.408 ha, solicitate de unitățile de cult din județul Suceava; 16.734 ha, solicitate de unitățile de cult din județele Timiș, Neamț, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Argeș, Botoșani și Cluj, solicitări respinse de instanțele de judecată; 64.000 ha ale fostului Regiment 13 Confiniar Româno-Bănățean; 92.464 ha ale fostei Direcțiuni Silvice și Domeniale UDR; 260.000 ha ale fostelor comunități de avere din județul Caraș-Severin și, totodată, s-ar crea precedentul să se retrocedeze și suprafața de cca 70.000 ha terenuri forestiere care au făcut obiectul Comisiei de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBl) din județele Mureș și Harghita, în condițiile în care, în prezent, multe din aceste suprafețe se află în diferite stadii de judecată la instanțe.

Considerăm că prevederea Art. II din proiectul de lege, care precizează că “Persoanele juridice pot formula cereri de constituire a dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în cazul în care titlurile de proprietate obținute potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, care au fost anulate din motive neimputabile acestora” este extrem de ambiguă și încalcă atât prevederile legilor fondului funciar, legi care au reglementat o acțiune de reparație morală pentru cetățenii expropriați de terenurile forestiere, în anul 1948, ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic (Art. 34 prevede “Terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate... “), cât și ale Constituției României.

Lasă un comentariu