PAȘTILE - SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTORILOR, SAU ZIUA TRIUMFULUI VEȘNIC AL ÎNVIERII LUI IISUS!

Distribuie pe:

Paștile este cea mai veche și mai mare sărbătoare creștină, considerată Sărbătoarea Sărbătorilor sau Praznicul Praznicelor, legat de minunea Învierii lui Hristos, o realitate copleșitoare pentru noi. Mintea noastră nu poate pricepe, nu-și explică asemenea lucru dacă nu este ajutată de credință, de convingerea despre existența nemuririi sufletului printr-o viață sfântă pe pământ. Credincioșii ortodocși, greco-catolici, catolici și din toate confesiunile creștine, urmăm pe Hristos, trăim în El prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge, fiind convinși de roadele credinței noastre. Nu mai umblăm în întuneric, nu ne mai este frică de necunoscut, fiindcă l-am descoperit pe cel care a distrus moartea și ne-a dăruit harul, prin patimile Sale, prin batjocuri, scuipări și lovituri de palme și de bici, prin moarte și îngropare, printr-o neagră pagină a omenirii, dar și prin bucuria imensă a Învierii, cel mai mare act de început de istorie a creștinismului: scularea din morți a Mântuitorului nostru. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care prin înviere a săvârșit nu numai o minune asupra Sa, ci ne-a dat nădejdea învierii noastre, ca o plată supremă a faptelor noastre. Învierea este fulgerul care luminează conștiințele credincioșilor, curățindu-le de idei preconcepute, reprezintă înlăturarea mitului și a legendei, fiindcă “Precum întru Adam toți mor, așa întru Hristos toți vor învia” (I. Cor XV, 17-22). Astfel că, lucrarea lui Hristos de mântuire a lumii nu s-a încheiat cu moartea pe Cruce, ci s-a desăvârșit prin Înviere.

Paștile Domnului să fie pentru noi toți, începutul unei vieți duhovnicești curate, să înlăture dintre noi ura confesională. Nădăjduim că vom ajunge ca în viitor să serbăm Paștile împreună cu toți creștinii de pretutindeni, sub binecuvântarea din primele cuvinte ale Domnului după înviere: “Bucurați-vă și Pace vouă!”

Redacția ziarului “Cuvântul liber” vă transmite să aveți parte de acest răgaz prilejuit de Sărbătoarea Sărbătorilor, să vă odihniți trupește și sufletește, să vă reculegeți din vălmășagul treburilor și grijilor lumești, prin mersul la biserică, sărbătoriri în familie, după posibilitățile fiecăruia, să nu-i uitați pe cei săraci și nefericiți, pe cei bolnavi din spitale, pe cei din închisori, fiindcă Hristos a Înviat pentru toată suflarea omenească, pentru cei bogați și pentru cei săraci!

Lasă un comentariu