PATIMILE LUI... HRISTOS!

Distribuie pe:

• „Fariseii au ținut sfat ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și întru adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața omului.

Spune-ne deci nouă: Ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie Cezarului sau nu?

Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor?

Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns-au ei: Ale Cezarului.

Atunci le-a zis: Dați deci cezarului ce sunt ale cezarului, și ale lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu...”.

***

• „Unul dintre învățătorii de lege, ispitindu-L pe Iisus L-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii”.

***

• „Voi, (creștinii Mei), să nu vă numiți Rabi, că unul este Învățătorul vostru: Hristos, iar voi, toți, sunteți frați. Nici învățători să nu vă numiți, căci Învățătorul vostru unul este: Hristos. Și care între voi vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru”.

Evanghelia de la Matei cap. 22; 23; - Marți în ziua a 2-a din „Săptămâna Patimilor”

 

Spune-ne deci nouă: Ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie Cezarului sau nu?

Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor?

Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns-au ei: Ale Cezarului.

Atunci le-a zis: Dați deci cezarului ce sunt ale cezarului, și ale lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu...”.

***

• „Unul dintre învățătorii de lege, ispitindu-L pe Iisus L-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii”.

***

• „Voi, (creștinii Mei), să nu vă numiți Rabi, că unul este Învățătorul vostru: Hristos, iar voi, toți, sunteți frați. Nici învățători să nu vă numiți, căci Învățătorul vostru unul este: Hristos. Și care între voi vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru”.

Evanghelia de la Matei cap. 22; 23; - Marți în ziua a 2-a din „Săptămâna Patimilor”

 

Lasă un comentariu