ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT, PRECUM ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Distribuie pe:

Conform calendarului de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019, tot ieri, 7 iunie, s-a încheiat înscrierea, prima probă, la Limba și literatura română (probă scrisă), fiind programată în 18 iunie.

,,Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat, precum și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, se va desfășura cu respectarea prevederilor OMEN nr. 4829 din 30.08.2018, OMEN nr. 3132 din 05.02.2019, respectiv OMEN nr. 5031 din 04.09.2018. Procedurile propuse pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a, la unitățile de învățământ liceal, profesional de stat și învățământ dual se caracterizează prin complexitate, fapt pentru care s-a realizat broșura pentru toți absolvenții clasei a VIII-a din județul Mureș, în care sunt cuprinse datele care pot veni în ajutorul elevilor, părinților și profesorilor: extrase din metodologiile amintite anterior, date ale liceelor din județul Mureș, planul de școlarizare (de unde se pot alege codurile specializărilor și calificărilor), calendarul admiterii, inclusiv informații cu privire la admiterea în învățământul special, seral și cu frecvență redusă și pe locurile speciale pentru elevii de etnie romă. Pentru o informare corectă și în timp util, fiecare absolvent al clasei a VIII-a va intra în posesia unui exemplar al acestei broșuri, începând cu data de 11 iunie, astfel încât să poată parcurge toate etapele admiterii într-o treaptă superioară de școlarizare.

Cu ajutorul informațiilor din broșură, elevii vor putea să-și exprime opțiunile pentru admiterea în unitățile de învățământ de stat din județul Mureș, opțiuni care trebuie să fie realiste, bine gândite, având la bază evaluarea corectă a șanselor.

Pentru informații suplimentare, consultarea legislației și a metodologiei în vigoare, poate fi accesat website-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș: www.edums.ro  - secțiunea Admitere în clasa a IX-a", preciza prof. IOAN MACARIE, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Totodată, domnia sa ura și mult succes tuturor absolvenților!

 

FELICITĂRI ABSOLVENȚILOR ȘI SUCCESS LA EVALUAREA NAȚIONALĂ!

 

Foto: Festivități de absolvire Colegiul Național „Unirea" și Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu"

Școala Gimnazială „Friedrich Schiller" și Școala Gimnazială „Dacia" din Târgu-Mureș

 

 

Lasă un comentariu