ÎNDEMN LA ÎNVĂȚĂTURĂ

Distribuie pe:

Dragi elevi de pe vatra satului Cristur-Grindeni, vacanța mare-i pe sfârșite, curând va începe școala. Cu ocazia acestui eveniment marcat de bucuria reîntâlnirii voastre, dați-mi voie ca, în numele meu personal și al multora dintre consătenii din generația mea, care am parcurs primii ani de școală pe vatra satului natal, să vă urez, UN NOU AN ȘCOLAR RODNIC!, care să vă îmbogățească și să vă întărească bagajul educațional, pe care, în viitorul parcurs școlar, să poată fi altoite succesiv ramurile purtătoare de roade ale cunoașterii, necesare în multe din manifestările de astăzi și viitoare ale vieții. Așadar, veți începe un nou an școlar. Cei mici veți ataca tainele scrisului și îmbinării literelor pentru a obține cuvinte, propoziții, fraze și texte. Concomitent veți fi ajutați să înțelegeți cifrele și folosirea lor la operațiile aritmetice. Alții, în funcție de etapa de școlarizare în care vă aflați, veți dobândi cunoștințe noi despre istoria și geografia patriei, despre mecanismul deslușirii operelor literare și a regulilor gramaticale, despre înțelegerea și rezolvarea exercițiilor și aplicațiilor la matematică, fizică, chimie, și în multe alte domenii.

Tuturor, dragi școlari, vă dorim mult succes și dragoste de învățătură, așa cum au dovedit-o și mulți dintre înaintașii voștri, pentru care condițiile de viață și acces la școală și învățătură au fost mult mai grele.

Cu această ocazie, dați-mi voie să vă relatez și câteva lucruri din trecutul școlii cristurene și să ne amintim de câteva dintre multele și valoroasele personalități trecute, ca elevi, prin școala cristureană. Este bine de știut că, pe vatra satului nostru, începutul unui învățământ instituționalizat, se află undeva între anii 1780 și 1790. La început acesta era organizat pe lângă biserici și mai apoi, începând cu anul școlar 1880-1881, se trece la organizarea învățământului de stat, având local propriu cu două săli de clasă și o cancelarie, clădire existentă și astăzi. Printre învățătorii de început ne-au rămas nume ca: înv. director Dumitru Gasca, înv. director Stănescu Valeria, înv. Molnar Elisaveta, înv. director Alexa Gombosiu ș.a. (în imagine, școala veche)

De-a lungul timpului, prin eforturile comune ale dascălilor și elevilor, școala cristureană a asigurat bogate, solide și utile cunoștințe tuturor absolvenților, atât celor majoritari, rămași pe vatra satului, cât și celor care și-au continuat pregătirea în alte școli superioare. Dintre aceștia din urmă, mulți au ajuns personalități remarcante cu largă recunoaștere în manifestările vieții moderne: științe, arte, meserii, industrie, comerț, învățământ, administrație etc. Lista acestora este bogată, fără a supăra pe cineva, amintim câteva nume: RACOVIȚAN TEODOR (1913-2006), a fost unul dintre cei mai străluciți cursanți ai Institutului teologic greco-catolic din Blaj. A ajuns să ocupe înaltul scaun bisericesc de protopop de Târnăveni. GAȘCA EUGEN (1908- 1989), pictor, membru al Uniuni Artiștilor Plastici din România, despre tablourile acestuia, criticul de artă Virgil Mocanu scria în anul 1980 următoarele: “În tablourile lui albastrul de Voroneț stă alături de albastrul de Mureș a maestrului Gasca”. RUSSU TEODOR (1902-1993), licențiat al Școlii Superioare de Științe de Stat, secțiunile Politici Administrative și Economia Financiară din București. A lucrat în Ministerul Finanțelor, domeniul financiar-bancar, Circumscripțiile Abrud-Câmpeni-Baia de Arieș - Iara, jud. Turda - Aries și la Banca Națională din Turda. ȘERBAN GHEORGHE (1920-...), urmează Școala de cântăreți bisericești din Blaj. Între anii 1964-1971 îl găsim ca ultim primar al comunei Grindeni. SĂLCUDEAN VASILE (n.1932), apreciat profesor de matematică, la Liceul “Pavel Dan” în municipiul Câmpia Turzii, fost vice-președinte al Consiliului Județean și Prefect al județul Cluj. DUCĂ ATANASIE (1932-...) absolvă Școala Normală de Învățători din Blaj. Slujește ca învățător la școala din sat timp de patru decenii. CSEGOLDI NICOLAIE (n. 1945) absolvă renumitul colegiu “Bethleem Gabor” din Aiud, fiind repartizat ca învățător la Grindeni. Slujește la școala satului timp de 43 de ani. COMAN GHEORGHE (n. 1936) absolvă facultatea clujeană, dobândește titlul prof. universitar dr. matematică, ocupă funcția de decan al facultății de Matematică-Fizică de la universitatea clujeană. RUSU ANA (c. Mureșan) (n. 1944) absolvă facultatea de Farmacie din Cluj, fiind declarată ca șefă de promoție pe țară. Ajunge prof. univ. dr. farm. la facultatea clujeană. Lista poate continua cu numele altor zeci de personalități, izvorâte, ca și voi, din școala cristureană, care s-au făcut remarcate prin faptele lor lăudabile și care pot fi pentru noi toți exemple de urmat.

Ne punem speranța și avem încrederea ca prin eforturile voastre, asociate cu cele ale dascălilor voștri, veți ajunge oameni vrednici, care prin strădania lor să asigure renașterea satului nostru natal.

SUCCES, COPII!

SUCCES, DĂSCĂLI!!!

Lasă un comentariu