GÂNDURI DUPĂ SERAFIMI...

Distribuie pe:

Festivalul-Concurs Județean de Creație Literară “Serafim Duicu” propune “o ieșire din limitările cotidianului”, o “replică la real”, o necesară și meritorie pledoarie pentru cultură și literatură sub auspiciile memoriei cărturarului Serafim Duicu. Evenimentul s-a consacrat ca moment omagial, ca prilej de evocare, de interogare a biografiei și operei celui care a fost scriitorul, poetul, publicistul, folcloristul, criticul și istoricul literar Serafim Duicu, personalitate complexă, “conștiință pusă în slujba culturii românești”. Revendicându-se din elita unei generații, a rămas un reper valoric, amprentând devenirea generațiilor viitoare; până astăzi propune o însoțire, o “co-prezență” în pluralitatea sensurilor pe care le-a iscodit cu “ochiul său de veghe” asupra lumii și le-a topit în “fețele cuvântului”. Într-o contemporaneitate de netăgăduit, ancorăm clipa aceasta ce rămâne, punem pecetea unui prezent căruia îi suntem părtași, deopotrivă maestrul și discipolii săi, cel ce a fost și cei ce suntem... la a XIX-a ediție.

Festivalul-Concurs Județean de Creație Literară “Serafim Duicu”, ediția a XIX-a, a fost organizat de Fundația “Școala Ardeleană”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Școala Gimnazială “Serafim Duicu” din Târgu-Mureș, fiind dedicat elevilor din ciclul gimnazial și liceal, ca modalitate de omagiere și, totodată, ca oportunitate de dezvoltare a simțului estetic, de stimulare a interesului pentru lectură, de descoperire, cultivare și valorificare a talentului literar al elevilor, pentru formarea unor cetățeni culți, iubitori de literatură și pentru cunoașterea potențialului de creativitate literară a copiilor și adolescenților. Concursul s-a derulat pe două secțiuni, Proză și Poezie, și patru niveluri: nivelul 1 pentru clasele V-VI, nivelul 2 pentru clasele VII-VIII, nivelul 3 pentru clasele IX-X, nivelul 4 pentru clasele XI-XII. Participanții la secțiunea Proză, nivelurile 1 și 2, au elaborat un text, pornind de la citate extrase din opera lui Serafim Duicu, respectiv “Convingerea noastră cea mai intimă este că arta ruptă complet de real nu există”. Pentru nivelurile 3 și 4, citatul-reper a fost: “E dreptul fiecărei generații să-și aibă scara ei de valori și punctele ei de vedere. O istorie a teatrului românesc până la 1900 va da posibilitate tinerelor generații să se detașeze, să-și formuleze punctele ei de vedere, evident în urma unor stădanii, dacă nu tot atât de mari și de îndelungi ca ale noastre, cel puțin stăruitoare și respectuoase față de tradiție”. Elevii înscriși la secțiunea Poezie, la toate nivelurile, au creat două texte poetice.

Premianți și profesori coordonatori, organizatori și invitați, membri ai juriului și părinți ai elevilor participanți au fost prezenți la Biblioteca “Serafim Duicu” a Universității “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, vineri, 18 octombrie 2019, pentru momentul premierii. Distinse personalități, prin alocuțiunile lor, l-au evocat într-un medalion omagial pe ilustrul om de litere Serafim Duicu: “Ochi treaz deasupra lumii e Poetul/ O, cum îi cad cuvintele pe gând/ Din lacrimi moare-ncetul cu încetul/ Dar veghea-l ține-n tainic legământ...” (Serafim Duicu - Veghe). În memoria cărturarului, au rostit și rostuit “în unduiri și zboruri, frumos și pur Cuvântul”: conf. univ. dr. Doina David, prorector al Universității “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, prof. dr. Maria Kozak, inspector școlar pentru Limba și Literatura Română în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, doamna prof. Valeria Duicu - soția scriitorului, director al Bibliotecii Județene, dna dr. Monica Avram, prof. Irina Vidrăsan, director al Școlii Gimnaziale “Serafim Duicu”. În același cadru festiv, cald și încărcat de emoție, s-a desfășurat momentul literar-artistic, susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale “Serafim Duicu”, coordonați de doamnele profesoare Alexandra Dan și Laura Teodora Pop.

Ca urmare a jurizării, s-au evidențiat și au fost premiate creațiile deosebite în proză și poezie ale următorilor elevi și profesori coordonatori:

Secțiunea PROZĂ

NIVEL I: LOCUL I: CHIRILĂ SARA DALIDA, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Belean Adela; LOCUL II: VIZI MAIA VERONICA, Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Breja Elena; LOCUL III: BELEAN GEORGE CIPRIAN, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Belean Adela: MENȚIUNE I: MAIOR MARA ELENA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Maria Chețan;

MENȚIUNE II: CREFELEAN ANTONIA-ALEXIA, Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Mureș, prof. coord. Gliga Mihaela.

NIVEL II: LOCUL I: HRISCU THEOLA, Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Moldovan Lavinia; LOCUL II: BACIU EDINA ERZSÉBET, Școala Gimnazială “Rákossi Lajos”, Gheorghe Doja (Școala Gimnazială Tirimia), prof. coord. Tõkés Anna-Mária: LOCUL III: MĂRGINEAN DIANA ROXANA, Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Belean Adela; MENȚIUNE I: IMRE ANDREA KRISZTINA, Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Mureș, prof. coord. Gliga Mihaela; MENȚIUNE II: ENACHE VLAD, Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Moldovan Lavinia.

NIVEL III: LOCUL I: MIREȘTEAN ALEXANDRA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Melania Bândilă; LOCUL II: MOLDOVAN SARA MARIA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Melania Bândilă; LOCUL III: ORMENIȘAN BOGDAN FLORIN, Liceul Tehnologic “Vasile Netea”, Deda, prof. coord. Covrig Bănulici Liliana; MENȚIUNE I: FRANDEȘ ANCA VASILICA, Liceul Tehnologic “Lucian Blaga”, Reghin, prof. coord. Pop Natalia Maria; MENȚIUNE II: CHERECHEȘ ILINCA MARIA, Liceul Tehnologic “Petru Maior”, Reghin, prof. coord. Pușcaș Angela.

NIVEL IV: LOCUL I: MOLDOVAN CARMEN MARIA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Turcu Codruța; LOCUL II: GHEORGHIU GEORGEANA, Liceul Tehnologic “Petru Maior”, Reghin, prof. coord. Pușcaș Angela; LOCUL III: FARCAȘ CARMEN FLORINA, Liceul Tehnologic “Petru Maior”, Reghin, prof. coord. Pușcaș Angela; MENȚIUNE I: GHERENDI IOANA, Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Matei Cristina Ligia; MENȚIUNE II: SUCIU DENISA-ANDREEA, Liceul Tehnologic “Petru Maior”, Reghin, prof. coord. Pușcaș Angela.

Secțiunea POEZIE

NIVEL I: LOCUL I: BÎNDILĂ ILINCA, Liceul Tehnologic “Vasile Netea”, Deda, prof. coord. Dărăban Gheorghe;                         

LOCUL II: SITA LARISA DIANA, Școala Gimnazială “Serafim Duicu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Rusu Cristina; LOCUL III: OLAR VLAD, Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Șerb Ioana; MENȚIUNE I: FĂRCAȘ ALIN, Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Mureș, prof. coord. Buta Gabriela; MENȚIUNE II: GHIDIU NIKOLAS, Liceul Tehnologic “Vasile Netea”, Deda, prof. coord. Dărăban Gheorghe.

NIVEL II: LOCUL I: ANGHEL MARA, Școala Gimnazială “Serafim Duicu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Pop Laura; LOCUL II: BEIANU ALEXANDRA, Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Șerb Ioana; LOCUL III: MOLDOVAN ANDA, Școala Gimnazială “Emil Drăgan”, Ungheni, prof. coord. Rus Stela; MENȚIUNE I: MOLDOVAN ANCA, Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Mureș, prof. coord. Buta Gabriela; MENȚIUNE II: BACIU EDINA ERZSEBET, Școala Gimnazială “Rakossi Lajos”, Gheorghe Doja, prof. coord. Tokes Anna Maria.

NIVEL III: LOCUL I: ARIEȘAN LARISA, Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”, Târgu-Mureș, prof. coord. Kozak Maria: LOCUL II: NEMEȘ MARA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Bândilă Melania; LOCUL III: BÂRSAN ALEXIA, Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”, Târgu-Mureș, prof. coord. Kozak Maria; MENȚIUNE I: CONȚIU HADRIAN RAFAEL, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Motorga Maria; MENȚIUNE II: SUCIU IULIA REBECA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Bândilă Melania.

NIVEL IV: LOCUL I: DASCĂL LORENA MĂLINA, Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Matei Cristina; LOCUL II: POP RAREȘ ANDREI, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Turcu Codruța; LOCUL III: STOICA MARIA CARMEN, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Motorga Maria; MENȚIUNE I: CONȚIU ANTONIA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Motorga Maria; MENȚIUNE II: MACOVEI RALUCA, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Pop Consuela.

PREMIUL SPECIAL “Serafim Duicu” SECȚIUNEA PROZĂ: DUICU RUXANDRA, DUICU ALEXANDRA, Clasa a V-a, Nivel 1, Colegiul Național “Unirea”, Târgu-Mureș, prof. coord. Potcoavă Diana Cosmina.

PREMIUL SPECIAL “Serafim Duicu” SECȚIUNEA POEZIE: ANGHEL MARA, Clasa a VIII-a, Nivel 2, Școala Gimnazială “Serafim Duicu”, Târgu-Mureș, prof. coord. Pop Laura.

PREMIUL SPECIAL AL BIBLIOTECII JUDEȚENE MUREȘ: BÂRSAN ALEXIA, Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”, Târgu-Mureș, prof. coord. Kozak Maria.

Festivalul-Concurs Județean de Creație Literară “Serafim Duicu” a stat și la această ediție sub semnul întâlnirilor ziditoare din “școala-lume”, sub semnul și îndemnul cuvântului, a cărui rodire e tainică prefacere. A devenit călăuză spre și peste toate vârstele, se vrea, de azi, deplin, te vrea a fi în toată puterea cuvântului.

Lasă un comentariu