AIUDUL - TREI ZILE CAPITALA ASOCIAȚIUNII ASTRA

Distribuie pe:

Este un statut onorant pentru o localitate să găzduiască un eveniment social-cultural de amploare, așa cum este Adunarea generală a Asociațiunii ASTRA, rol asumat și îndeplinit meritoriu de Municipiu Aiud, prin despărțământul său “Ovidiu Hulea”, sprijinit total de Primăria și Consiliul local, la care se adaugă aportul Consiliul Județean al Județului Alba. Conform reglementărilor statutare, Adunările generale ASTRA se organizează itinerant, anual. Pentru anul 2019, acest rol și l-a asumat Aiudul, în perioada 18-20 octombrie, asigurând toate condițiile necesare pentru buna sa desfășurare. Un program riguros conceput a fost parcurs încă de vineri, 18 octombrie, începând cu primirea celor peste 100 de oaspeți, veniți din 30 de despărțăminte din țară, precum și o simbolică reprezentare din afara granițelor, venită din Basarabia și Serbia. Prima acțiune de vineri, 18 octombrie, a fost după prânz, printr-o scurtă întâlnire cu autoritățile locale, la sediul Primăriei, apoi, s-a făcut deplasarea la Școala Gimnazială “Axente Sever”, pentru depunerea de coroane în memoria revoluționarului pașoptist “Axente Sever”, care a activat în această zonă, unde dascălii și elevii ne-au făcut o primire emoționantă. Apoi, grupul astrist s-a deplasat la monumentul “Calvarul Aiudului”, situat pe Colina Robilor, dedicat victimelor regimului comunist. Acolo totul este impresionant, pentru că pereții imensului monument este plin de inscripții cu numele a sute de martiri elevi, studenți, învățători și profesori, avocați și ofițeri, meseriași și țărani nevinovați, pedepsiți pentru ostilitatea lor față de un regim inuman și nedorit în țara noastră. Tot impresionant este lăcașul monahal de lângă monument, cu o arhitectură deosebită, (formă de corabie) în construcție, dar în mare parte finalizat, care va deveni cu siguranță un renumit loc de pelerinaj pentru creștinii din întreaga țară.

Ziua principală a adunării a fost sâmbătă, 19 octombrie, când a avut loc adunarea propriu-zisă. Deschiderea s-a făcut cu intonarea celor două imnuri, al României, apoi al Astrei, după care un prezidiu, având ca personalități pe ÎPS Dr. Irineu Pop, Arhiepiscolul Alba Iuliei, prof. univ. dr. Dumitru Acu, președintele Asociațiunii, prof. Oana Badea, primarul Aiudului, prof. Despina Stanciu, președinta Astra Aiud, col. Mihai Cozma, vicepreședinte Astra centrală, ec. Dumitru Hulea, vicepreședinte al C.J. Alba, prof. Ioan Seni - Năsăud, av. Octavian Suciu - Serbia, stud. Aurica Sviderschi - Basarabia. Pentru început s-au făcut urările de “Bun venit” din partea gazdelor, urmate de o prezentare a despărțământului local, prezentat de către președinta sa, prof. Despina Stanciu, la finalul căreia, conducerea lucrărilor este încredințată președintelui, prof. univ. dr. Dumitru Acu. Acesta îl invită la cuvânt pe I.P.S. dr. Irineu Pop, în prelegerea căruia se prezintă un parcurs al rolului Asociațiunii, al înfăptuirilor sale, al legăturilor dintre Astra și Biserică, abordează analitic relația creștinism - românism și îndeamnă ca zelul nostru pentru Astra și credință să fie active, să nu scadă, pentru că ele sunt vitale neamului românesc. Laudative au fost și aprecierile delegatului C. J. Alba, ec. Dumitru Hulea, pentru întreaga activitate desfășurată de asociațiune și că instituția județeană va fi un sprijin în activitatea sa. După discursurile, aprecierile și urările de succes ale invitaților, s-a trecut la ordinea de zi propriu-zisă, cuprinzând cele patru puncte statutare; 1. Raportul de activitate pentru anul 2018; 2. Programul de activități pentru anul 2019;  3. Raportul execuției bugetare; 4. Raportul comisiei de cenzori. Pentru evaluarea celor patru documente s-au constituit comisiile necesare, iar în plus alte două pentru redactarea Rezoluției adunării și a Hotărârii acesteia. Timp de câteva ore, rând pe rând, reprezentanții despărțămintelor, invitații la adunare, au prezentat aspectele cele mai representative din activitatea lor, au venit cu proiecte noi, au propus soluții la provocările de viitor. Partea a doua a zilei s-a desfășurat pe trei secțiuni și a cuprins comunicări și dezbateri având ca teme:

- Personalități astriste din perioada interbelică;

- Contribuția despărțămintelor la îmbogățirea patrimoniului cultural local;

- Aiud - reper cultural și spiritual.

Toate comunicările au fost temeinic pregătite, au avut un ridicat nivel științific, s-au adaptat cerințelor actuale.

A treia zi a cuprins vizitarea obiectivelor istorice și turistice locale. Printre acestea au fost “Râpa Robilor” cu “Monumentul Victimelor comunismului, apoi “Cetatea Aiudului”, “Muzeul de Științele Naturii” și “Biblioteca Documentară”. Pentru prezentarea lor ne-au fost asigurați ghizi competenți care și-au onorat rolul prin cunoștințele și priceperea prezentărilor.

La adunarea de la Aiud, județul Mureș a fost reprezentat de despărțămintele din Târgu-Mureș, prin prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop și Dumitru Poptămaș, de prof. Nicolae Ploieșteanu, președintele, Societății Culturale “Alexandru Papiu Ilarian, și vicepreședintele prof. Petru Nemeș, de la Despărțământul Reghin, prin președintele, prof. dr. Florin Bengean și Ilie Frandăș, secretar, Despărțământul Sângeorgiu de Pădure, prin prof. Emilia Feier, președinte, însoțită de vicepreședinții pr. Marius Moldovan, și teh. Ștefan Pasc și de Elena Moldovan, membră. Din Târnăveni, prezenți au fost prof. Ionel Covrig, președinte, și Iulia Chertes, membră. Prezența mureșenilor a fost remarcabilă prin contribuțiile prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop, printr-o excelentă comunicare pe temă juridică, iar președintele de la Reghin, prof. dr. Florin Bengean a avut un material despre istoricul despărță-mântului “Eugen Nicoară” și al personalităților sale. Târnăveniul a prezentat “Contribuția profesorului Ioan Vulcuțiu la dezvoltarea învățământului și a culturii locale”. De asemenea, astriștii mureșeni au fost activi la dezbaterile din cele trei sesiuni și la elaborarea proiectului de hotărâri ale adunării. A fost o activitate foarte bine organizată, a avut invitați de seamă, a stabilit o ofertă tematică bine aleasă, s-a derulat conform unui program riguros și a fost susținut de o masivă mobilizare a resurselor locale, ceea ce a determinat și a fost temelia reușitei a celei de-a 113-a Adunări generale, fapt pentru care, noi, toți participanții, trebuie să adresăm mulțumirile noastre și felicitări gazdelor. Prin faptul că la Aiud s-au întâlnit oameni de cultură, ai administrației locale, ai Bisericii, ai învățământului, veniți din toate colțurile tării, ca promotori ai idealurilor astriste dedicate dezvoltării culturii naționale, pe bună dreptate se poate spune că aici s-a mutat și a fost capitala ASTREI, motiv pentru care trebuie să-i mulțumim doamnei primar prof. Olga Badea, fiica prof. Despina Stanciu, președinta Astrei Aiud și celorlalți colaboratori. De aceea încheiem cu salutul “La revedere Aiud”, ne revedem la Sebeș în 2020.

Lasă un comentariu