LEGEA, DEMOCRAȚIA, SĂRĂCIA ȘI... TINEREȚEA

* “Tinerețea rămâne totdeauna o speranță și o mângâiere. Dar numai atunci când ea înseamnă entuziasm creator pentru un ideal; când este pătrunsă de sentimentul datoriei de îndeplinit, învățând a servi, înainte de a comanda; când este supusă disciplinelor necesare și severe, întovărășite de sentimentul responsabilității personale și colective și, în sfârșit, când este credincioasă tradiției patriei. Căci tinerețea nu înseamnă rupere, ci solidaritate între generații, în continuitatea lor permanentă”.

Dimitrie Gusti (1888-1955), sociolog, filosof, estetician

***

* “La începutul secolului trecut, un om sărac lipit pământului, și-a încercat sorocul vieții, trecând oceanul și ajungând în țara tuturor speranțelor - America. Aici, omul serios și disciplinat, după mulți ani de umilință și sudoare a ajuns un om foarte bogat. În acest timp, rudele și prietenii l-au uitat total. S-a întors în țară, și îmbrăcat cu hainele unui om sărac, a bătut la ușile rudelor și prietenilor, dar cu excepția câtorva copii sărmani toți i-au întors spatele”. Atunci, omul bogat, și-a ridicat un palat și și-a chemat rudele și prietenii; Aceștia mirați de marea schimbare, au început să se lingușească pe lângă ruda lor cea săracă; în momentul când invitații trebuiau să sosească, aceștia s-au lovit de o situație neașteptată: porțile palatului erau închise și pe o plăcuță scria “PREA TÂRZIU”.

“Dragii mei creștini! Și Iisus Hristos Domnul nostru a venit în lume pentru a noastră mântuire în “chip de rob”, dar ai Lui nu l-au cunoscut, ci mai mult L-au răstignit. Azi Hristos bate din nou la porțile noastre și ne roagă să-L primim, dar mulți dintre noi închidem porțile sufletului. Să fim atenți ca la judecata de apoi, să nu ne trezim în fața noastră cu inscripția “PREA TÂRZIU”.

***

* “Democrația exaltă (a entuziasma, a înflăcăra) sociabilitatea, această frăție de simpatii și de interese care întreține în inimi ideea de dreptate; atacă nedreptatea, deosebirile, privilegiile urâcioase, împinge prin lumină și prin rațiune către libertate și egalitate. Democrația este rezultatul unei mari mișcări de idei și de credințe, dezvoltare de putere pentru individ și pentru specie, o creștere în demnitate și fericire”.

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872)

***

* “Legea e ca și o pânză de păianjen, care reține lucrurile ușoare, dar care e ruptă și spartă de cele grele. Căci, într-adevăr, se pare că legile nu sunt făcute decât pentru cei mici, cei mari punându-se totdeauna la adăpost de asprimea lor”, spunea unul din cei șapte legiuitori înțelepți ai Greciei antice, Solon (640-558 î.H.). “E greu să facem condițiile materiale mai bune cu ajutorul celor mai bune legi, dar este foarte ușor să le ruinăm prin legi proaste”.

Franklin Delano Roosevelt (1822-1945), om de stat nord-american, președinte S.U..A. (1933-1945).

 

Lasă un comentariu