REPUBLICARE OG: ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE

Distribuie pe:

Pentru prima dată după peste 20 de ani, în Monitorul Oficial nr. 112, din 13 februarie 2020, a fost republicată Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurat în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.

Beneficiari

Această ordonanță se adresează cetățeanului român care, în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

- a fost deportat în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

- a fost privat de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;

- a fost refugiat, expulzat sau strămutat în altă localitate;

- a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;

- a fost supraviețuitor al trenului morții sau este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

- a fost evacuat din locuința pe care o deținea.

Indemnizații

Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 prevede și indemnizații, ajunse în prezent la următoarele cuantumuri:

- 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de detenție, în cazul persoanelor deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate sau private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare.

- 350 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare din propria locuință, în cazul persoanelor refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate; persoanelor care au făcut parte din detașamentele de muncă forțată și persoanelor evacuate din locuința pe care o dețineau.

- 700 lei indemnizație lunară soțului sau soției persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

- 350 lei indemnizație lunară pentru soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor menționate, precum soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Alte drepturi

Persoanele care au avut de suferit persecuții din motive etnice și soții supraviețuitori care nu s-au recăsătorit vor beneficia de prevederile acestei ordonanțe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea și de următoarele drepturi:

- asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;

- transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

- 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere. În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular, acesta poate oferi gratuitatea călătoriei și pentru o persoană care să îl însoțească și să îl ajute pe timpul călătoriei;

- un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;

- scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;

- prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;

- acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

În plus, perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuției, constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în funcție de vechimea în muncă.

Excepții

Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra păcii și omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și celor care în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliție și din instanțele militare care au instrumentat și au judecat procese politice ale opozanților regimului comunist.

Lasă un comentariu