LA CEAS ANIVERSAR! ILIE ȘANDRU - UN TRIBUN AL CARPAȚILOR

Distribuie pe:

Aniversarea unei personalități de primă mărime aduce în sufletele noastre multă bucurie și emoție. Acum, la ceas aniversar, sărbătorim 85 de ani de viață ai bunului prieten și colaborator, distinsul cărturar ardelean, domnul Ilie Șandru de la Toplița. Prietenia mea cu domnul Ilie Șandru este o bucurie de nedescris pentru mine. Consider că această legătură de suflet între mine și domnul Ilie Șandru este o mare realizare pentru mine, pentru că am găsit în dânsul un model de om, un model de creștin, un model de intelectual, un distins cărturar al spațiului transilvănean și al țării întregi. Domnul Ilie Șandru se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în pleiada marilor oameni de cultură din arealul românesc, pentru profundul său devotament, materializat în fapte, față de poporul român și Biserica noastră strămoșească. Domnul Ilie Șandru este și rămâne un stâlp de neclintit pentru neamul românesc și credința noastră strămoșească, un stâlp cu adânci rădăcini înfipte în ființa neamului românesc și în spiritualitatea românească.

Temperament de luptător de prestigiu pentru triumful cauzei celei mari a unității neamului românesc, Ilie Șandru a cinstit după cuviință memoria vrednicilor săi înaintași. Ca unul care s-a dovedit a fi cu adevărat un spirit vizionar, el a deschis porți mari de lumină pentru neamul românesc și pentru ortodoxia românească.

Domnului Ilie Șandru nu i-au lipsit spiritul de sacrificiu și nici hotărârea de luptă, cu ajutorul cărora a izbutit să trezească energiile pozitive în sufletele celor din jurul său. În felul acesta, a reușit să desfășoare o acțiune care a contribuit în măsură considerabilă la cimentarea unității atât spirituale, cât și naționale a românilor de pretutindeni.

Distinsul cărturar Ilie Șandru și-a câștigat meritul nepieritor de a fi pus în circulație idei și năzuințe care au mijlocit cultivarea unui patriotism devotat. Prin aceasta, el a făcut pe cei din jurul său, și nu numai, să-și dea seama de toate datoriile pe care le au atât față de patrie, cât și față de Biserica strămoșească, înfiltrându-le în suflet conștiința de a fi adevărați români. De aceea, și-a dat necontenit silința să lucreze cu toată râvna pentru a îmbogăți, lărgi și aprofunda conștiința dăruirii de sine pentru interesele obștești și de îndeplinire integrală a datoriilor atât față de Biserică, cât și față de patrie.

În perspectiva aniversării celor 85 de ani de viață ai cărturarului Ilie Șandru, putem măsura binefacerile și bogatele rodiri ale contribuției domniei sale la cimentarea unității naționale și spirituale a poporului nostru. De aceea, marea personalitate a domnului Ilie Șandru crește tot mai mult în ochii noștri. Ecoul stârnit de personalitatea și opera toplițeanului Ilie Șandru n-ar fi atât de puternic și nici atât de profund dacă el n-ar sintetiza și întruchipa elanul de năzuință pentru unitate națională și spirituală. Atât de mare este forța care există în spiritul personalității sale, încât ceea ce se desprinde din ea este o credință puternică și o nădejde nestrămutată în destinul, în viitorul luminos și în progresul neamului românesc.

Acum, la ceas aniversar, când sărbătorim o personalitate precum domnul Ilie Șandru, ne dăm seama că din gândirea, simțirea și năzuințele domniei sale se desprinde un vibrant mesaj de afirmare viguroasă a neamului nostru românesc între celelalte popoare ale lumii. Exemplul luminos al vieții sale aprinde în noi nădejdea puternică în destinul neamului nostru și conștiința exigențelor legate de împlinirea acestui destin.

Aducând prin aceste cuvinte un omagiu de prețuire și recunoștință domnului Ilie Șandru, cred că mă aflu în asentimentul tuturor celor care îl cunosc, deoarece cu toții ne-am adăpat din vistieria bogată a cunoștințelor sale și am trăit adeseori, în prezența domniei sale, momente memorabile. Sunt convins că domnul Ilie Șandru, prin viața și activitatea sa, este și rămâne un model mereu prezent și activ, cu adevărat vrednic de urmat, pentru toți cei care îl cunosc, îl iubesc și îl prețuiesc. Pentru noi toți, domnia sa se impune ca o figură înălțătoare care radiază permanent lumină și căldură.

Cu prilejul aniversării a 85 de ani de viață, îi aducem cărturarului Ilie Șandru omagiul nostru de cinstire și prețuire, adresându-i, din adâncul inimii noastre, sincere felicitări, asigurându-l de sentimentele noastre de înaltă prețuire, de dragoste fierbinte și de recunoștință nețărmurită pentru dăruirea, elanul și priceperea cu care a slujit, cum numai domnia sa a știut, atât poporul român cel dreptcredincios, cât și Biserica străbună. Personal, mă simt plăcut îndatorat să-l asigur de sentimentele mele de dragoste și recunoștință pentru buna colaborare de-a lungul timpului, pentru prietenia sinceră și statornică care s-a înfiripat între noi. Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, urez domnului Ilie Șandru ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii până la adânci bătrâneți, cu sănătate și cu aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie și de acum înainte tot atât de folositor Patriei și Bisericii noastre strămoșești, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până acum.

La mulți ani fericiți și binecuvântați!

Lasă un comentariu