ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ, SE SUSPENDĂ EXECUTĂRILE SILITE PRIN POPRIRI DIN PENSII

Distribuie pe:

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) informează că, prin OUG nr. 32/2020, au fost luate noi măsuri de protecție socială. Astfel, începând cu luna aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii.

Concret, sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise de către organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat; organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale; casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale sau alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere (compensare), și executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.

„Întrucât, la data publicării OUG nr. 32/2020 în Monitorul Oficial prestațiile aferente lunii aprilie a.c.

erau deja comunicate la plată, trebuie precizat că sumele reținute în luna aprilie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, conform prevederilor art. XVIII, alin.(3) din ordonanță.

Pentru aplicarea acestei măsuri NU este nevoie de cerere din partea beneficiarilor", precizează CNPP.

Atenție! Pe perioada situației de urgență, nu se suspendă popririle înființate în vederea recuperării debitelor din prestații constituite ca urmare a unei infracțiuni, precum și cele reprezentând rente ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocații pentru copii, în condițiile Codului de Procedură Civilă.

 

Lasă un comentariu