LIBER PENTRU PĂRINȚI ȘI DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE URGENȚĂ!

Distribuie pe:

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat, în unanimitate, cu amendamente, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, care prevede stabilirea unor măsuri

în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit actului normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

“Prin excepție, în anul 2020, aceste prevederi se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020”, potrivit unui amendament adoptat.

O altă modificare adoptată se referă al faptul că pot beneficia de aceste prevederi părinții care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani (față de 18 ani, cum era prevăzut inițial), înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

Important! Noile prevederi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) și nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și, astfel, este scutit de la plata impozitului pe venit.

Noua lege va intra în vigoare după promulgarea ei de președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu