MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS COV-2 ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În actualul context epidemiologic, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.

Documentul, publicat pe site-ul ministerului de resort (edu.ro) prevede, printre altele, că accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției, iar accesul va fi permis doar după dezinfecția mâinilor; suprafețele expuse vor fi dezinfectate și vor fi evitate aglomerările de persoane.

Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 elevi, iar pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar programul organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi. Înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, după care încăperea va fi aerisită pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

Elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un rând liber în față și în spate, iar măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate.

În sala de curs/examen vor fi asigurate condiții igienice constând în: curățarea și dezinfectarea pardoselilor și a locurilor de activitate (pupitre, scaune etc.), înainte și după fiecare serie de candidați, iar la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini.

De asemenea, vor fi asigurate condiții igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de curs/examen, iar pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur), se mai arată în documentul citat.

Lasă un comentariu