REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

Distribuie pe:

La nivel național, 113.480 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost repartizați computerizat în învățământul liceal de stat (anul școlar 2020-2021), dintre care 68.564 de candidați la filiera teoretică și 44.916 candidați la filiera tehnologică.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate: 12.408 elevi la specializări vocaționale; 600 de elevi în învățământul militar; 1.880 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaților de etnie romă, și 659 de elevi în învățământul special. Alți 25.257 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional, dual și liceal tehnologic. În total, au fost completate 1.998.884 de opțiuni, rezultând o medie de 16 opțiuni/elev. 348 de candidați au fost admiși cu media generală 10.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, până în 20 iulie candidații vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia județeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. 8.570 de elevi nu au fost repartizați, deoarece nu au completat suficiente opțiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învățământ liceal. Aceștia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie - 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu în intervalul 13-20 iulie, de candidații care nu au participat la repartizare și de absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de comisia de admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ până în 24 iulie 2020. În total, au rămas disponbile peste 37.000 de locuri în învățământul liceal, învățământul profesional, învățământul dual și învățământul liceal tehnologic, informează Ministerul Educației și Cercetării.

În județul Mureș, au fost repartizați 3.204 elevi, aflăm de la prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. 

Lasă un comentariu