PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ, MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Guvernul a adoptat, în cursul săptămânii trecute, o serie de modificări și completări, propuse de către Ministerul Educației și Cercetării, la Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare. În cuprinsul acestora se regăsește și acordarea posibilității școlilor, pe durata stării de alertă, de a organiza concursuri în vederea ocupării pozițiilor vacante sau temporar vacante pentru posturile didactice și nedidactice, dar și pentru posturile vacante de asistenți medicali comunitari, asistenți medicali și medici din unitățile de învățământ.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că “măsura este esențială în actualul context epidemiologic, întrucât este nevoie de un cadru legal flexibil care să permită luarea unor decizii aplicate și adaptate nevoilor locale, având în vedere situațiile specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale. De asemenea, în condițiile unei potențiale limitări a interacțiunii la clasă/cursuri, în funcție de dinamica răspândirii SARS-CoV-2, reglementarea unui cadru juridic adecvat și, implicit, a securității raporturilor juridice în privința asigurării dreptului fundamental la învățătură erau imperios necesare.

În același context, a fost reglementată și procedura de suspendare, pe durata stării de alertă, a activităților didactice care impun prezența fizică în învățământul preuniversitar și universitar. Astfel, în unitățile de învățământ preuniversitar, aceste activități se pot suspenda, la propunerea Consiliului de administrație din școală, cu avizul inspectoratului școlar județean și al Direcției de Sănătate Publică Județeană. Aprobarea este dată, prin hotărâre, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Activitățile didactice care impun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Educației și Cercetării”.

Lasă un comentariu