„STUDENȚII DE AZI – PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

Distribuie pe:

La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, proiectul privind învățământul secundar (ROSE) “Studenții de azi - profesioniștii de mâine” continuă, fiind în cel de-al patrulea an de implementare. Finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acesta este implementat de Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015-2022), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), aflăm de la conf. univ. dr. Arina Modrea, director grant. Domnia sa adăuga și că grupul țintă al Facultății de Inginerie din cadrul UMFST este format din beneficiarii direcți, în care vor fi cuprinși toți studenții admiși în anul I de studii de licență cu media mai mică sau egală cu 7 la examenul de bacalaureat și/sau cei cu burse sociale, indiferent de regimul de finanțare al studiilor (buget sau taxă), precum și studenții care fac parte din categoriile defavorizate. Alături de beneficiarii direcți ai grupului țintă se adaugă beneficiarii indirecți formați din: cadre didactice ale facultății, ale DPPD, personal specializat afiliat CCOC, asociații studențești (ESTIEM, Liga studenților). Activitățile cu studenții au început în luna octombrie 2020 și se vor încheia la sfârșitul lunii iunie a anului 2021. Acestea se vor desfășura doar online, din cauza contextului epidemiologic actual.

Obiectivul general și obiectivele specifice ale sub-proiectului se corelează cu strategia universității/ facultății, dar și cu obiectivele stabilite în proiectul ROSE la nivelul Schemelor de Granturi Necompetitive pentru Universități. De asemenea, obiectivele stabilite în sub-proiect se corelează cu Strategia Ministerului Educației și Cercetării cu privire la formarea inițială, la ridicarea calității în educație/învățămâ nt prin găsirea de diferite soluții alternative care să contribuie la motivarea și sensibilizarea studenților pentru a obține rezultate bune la învățătură, a precizat conf. dr. Arina Modrea.

Lasă un comentariu