LEGEA, IUBIREA ȘI... DARURILE

Distribuie pe:

* “Noi, oamenii, avem diferite daruri, după harul ce ni s-a dat de către Dumnezeu. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinței; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăție; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluiește, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine”.

***

* “În iubire frățească, iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă întâietate. La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului slujiți. Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciune stăruiți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. Cugetați același lucru unii pentru alții; nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși spre cele smerite, nu vă socotiți voi înșivă înțelepți. Nu răsplătiți nimănui răul cu rău. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii.”

***

* “Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este, deci, plinirea legii. Datori suntem noi, tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bun spre zidire. Că și Hristos n-a căutat plăcerea sa”.

Epistola către Romani, Aparține Sfântului Apostol Pavel și este una din cele 27 de scrieri ale Noului Testament, a șasea în ordinea prezentării lor (după cele patru Evanghelii și după Faptele Apostolilor), și prima dintre epistolele sobornicești ale Sf. Apostol Pavel din Noul Testament, scrisoare pe care a trimis-o la Roma, pe când se afla în Corint. Epistola către Romani este formată din 16 capitole. În primele 8 capitole se vorbește despre harul lui Dumnezeu, care devine proprietate omului cu credința în Iisus Hristos. Astfel, acest “duh hristic” ne face morți față de omul cel vechi, ne eliberează de păcat, lege și moarte, și ne aduce în familia iubirii veșnice a lui Dumnezeu. În celelalte capitole se vorbește despre: planul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii omeniri, evrei și neamuri; roadele mântuirii; relația creștinului cu puterea lumească; planuri pentru călătorii; înfrățiri cu comunitățile mai slabe și urări tuturor fraților și prietenilor în Hristos.

P.S. Tudor Vianu (1897-1964), estetician, istoric literar, filosof al culturii, scriitor român:

“Iubirea care a scânteiat în tine, pentru formele mai înalte, mai drepte și mai pure de viață, pentru ceea ce-ți apare bun și frumos în tine și în alții, pornirea sprintenă și activă, curajul gândirii și al faptei cinstite te înalță”.

 

Lasă un comentariu