DECIZII CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI ZONA METROPOLITANĂ

Distribuie pe:

Consilierii județeni au aprobat în ședința de vineri, 26.02.2021, două proiecte ce vizează funcționarea Asociației Zona Metropolitană Târgu-Mureș. Un prim proiect a vizat aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. Asociația a fost constituită în anul 2006, în temeiul prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prin asocierea a 15 unități administrativ-teritoriale, în vederea rezolvării în comun a problemelor și nevoilor variate atât în mediul urban, cât și în zonele rurale adiacente, din perspectiva relațiilor economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, turistice și sportive.

“Modificările la Actul Constitutiv și la Statut sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înființată Asociația și pentru o mai bună funcționare a acesteia, având în vedere modificările legislative intervenite de la înființare, precum și intenția membrilor de a colabora în vederea înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a Serviciului de transport public de persoane, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

Al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația “Zona Metropolitană Târgu-Mureș”.

Tot în ședința de azi, vicepreședinții Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Georgescu și Kovács Mihály-Levente au fost desemnați în calitate de membri pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș. Potrivit Codului Administrativ, evaluarea profesională individuală a secretarului general a județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din președintele consiliului județean și 2 consilieri județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a Consiliului Județean.

Lasă un comentariu